En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag harbetar som konsult i ett land i Mellansöstern, landet saknar inkomstbeskattning, så mitt kontrakt löper på 12 mån. Nu efter ca 9 månader har beställaren ändrat förutsättningar av projektet och min del av projektet blev struket. Jag har förnärvande ca 5 veckors semester i Sverige. Efter min semester har jag 9 veckor kvar på mitt kontrakt.

I lagtexten står det detaljerat om hur många dagar man får befinna sig i Sverige, men vad gäller för tredje land? Jag har frågat skatteverket genom mail och telefonsamtal och fått total motstridiga svar, vår skattekonsult har givit mig svaret att bara de dagar i Sverige räknas. Detta är av stor vikt för mig, då ett alternativ är att jag "lånas" ut till ett annat projekt, nu i Syd-ost asien för 5 veckor, och sedan avsluta med 17 dagars semester i afrika och sedan en vecka i på mitt ursprungliga kontor för att "avsluta"  mitt nedlagda projekt.

Jag kan se tre alternativ:

1. Alla dagar utanför arbetslandet räknas.

2. Alla dagar i Sverige + arbetsdagar i tredje land räknas (ej semester i tredje land)

3. Enbart dagar  i Sverige räknas.

Dagarna i Sydost asien kan ses som en semester men det är nog lite långsökt.

Om man skulle spela säker, räknar man alla dagar utanför landet i Mellanöstern, men då får jag sitta och rulla tummarna  i ca två månader...

Jag har sökt rättsfall men inte funnit något om period i tredje land.

En annan fråga hur dokumenterar man sin vistelse i arbetslandet, flygbiljetter eller kopior av pass?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tiden för utlandsarbetet bryts dock

inte av kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller

liknande i Sverige eller i annat land än verksamhetslandet.

Med kortare avbrott i Sverige menas sex dagar per månad eller

sammanlagt högst 72 dagar vid ett års utlandsarbete. De

intjänade dagarna får läggas ihop och kan tas ut när som helst

under utlandstjänstgöringen utom som inledning eller avslutning

av anställningen.

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  aug 09, 2007

  Hej GustafJ !

  För att ettårsregeln ska gälla så måste du arbeta i ett och samma land.

  Det är oklart hur vistelsedagar i tredje land räknas och någon rättspraxis känner inte heller jag till.

  Det du eventullt skulle kunna åberopa är att arbetet fick avbrytas på grund av omständigheter som du inte kunnat råda över och att det därför skulle vara "uppenbart oskäligt"  att beskatta inkomsten. Skatteverket är mycket restriktiva för att tillämpa denna bestämmelse om avbrottet sker innan hälften av kontrakterad tid förflutit.  I ditt fall har du arbetat större delan av året  och det brukar innebära en mildare bedömning.

  Hälsningar

  Hans

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se