En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag ämnar bedriva persontransporter med inhyrt fartyg under en vecka till tio dagar.

Jag är pensionär och har inga övriga inkomster förutom pensionen.

Jag säljer mina tjänster + fartyget till ett företag som är momspliktig

Vilka skatter och avgifter skall betalas 

Janzon 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  maj 24, 2010

  Man får nog först fundera på om det är näringsverksamhet som bedrivs som en engångsföreteelse under 10 dagar.

  Är det att betrakta som inkomst av tjänst uppkommer ingen ingen fråga om den är aktiv eller passiv och eventuella egenavgifter får man själv betala in.

  Utgående moms under ca 30 000 kr kräver ingen momsregistrering som jag minns.

  Klipp från Skatteverkets broschyr "skatteregler för enskilda näringsidkare SKV295"

  Vad är näringsverksamhet?
  Om du får inkomst för att du yrkesmässigt driver en
  verksamhet, beskattas inkomsten som inkomst av
  näringsverksamhet. Men för att verksamheten ska
  anses som näringsverksamhet måste den uppfylla
  vissa villkor. Verksamheten ska utmärkas av att den
  drivs varaktigt, självständigt och i vinstsyfte. Alla tre
  villkoren måste vara uppfyllda.
  Om alla villkoren inte är uppfyllda beskattas inte inkomsten
  som inkomst av näringsverksamhet, utan
  någon av de två andra inkomstslagen blir aktuella.
  Om kravet på vinstsyfte inte är uppfyllt kan inkomsten
  i stället anses som hobbyverksamhet som
  beskattas i inkomstslaget tjänst. När kravet på självständighet
  inte är uppfyllt har även det betydelse för
  om en inkomst
  i stället kan komma att beskattas i
  inkomstslaget tjänst. Om kravet på varaktighet inte
  är uppfyllt kan inkomsten i stället beskattas som
  inkomst av kapital
  ( bl.a. kapitalvinster ). Den här
  bedömningen
  måste göras för att det är skillnad i
  beskattningen av de olika inkomstslagen.
  Förutom dessa allmänna villkor om vad som räknas
  som näringsverksamhet finns också särskilda regler
  om vissa slag av inkomster som alltid ska räknas
  som näringsverksamhet. Dit hör näringsfastighet
  ( vanligen hyreshus eller jord- och skogsbruk ), i
  vissa fall tomtförsäljningar, byggmästares försäljning
  av fastigheter samt skogsavverkning på annans
  mark på grund av särskild upplåtelse. Till
  näringsverksamhet
  räknas även näringsverksamhet
  som du driver i utlandet.