En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande 31 mars 2010                                                     Finansdepartementet Kulturdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Tre ministrar uppmanar EU att se över momsreglerna för den ideella sektorn Finansminister Anders Borg, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har i dag skickat en uppmaning till Europeiska kommissionen om att reglerna i det gemensamma EU-direktivet om moms måste ses över för att förbättra villkoren för ideell sektor. Uppmaningen sker mot bakgrund av att kommissionen har inlett ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige. Kommissionen anser att den svenska momslagen innehåller för generösa undantag för den ideella sektorn och därmed strider mot EU:s momsdirektiv.

- En rapport som tagits fram av två externa utredare pekar på att de svenska reglerna inte står i överensstämmelse med EU:s momsdirektiv. En anpassning av de svenska reglerna till EU:s momsdirektiv kan leda till ekonomiska och administrativa problem för delar av den ideella sektorn. Frågan är dock inte akut, vi är i början på en lång process. En självklar utgångspunkt är att oavsett hur momsregelverket kommer att utformas i framtiden ska den ideella sektorn i sin helhet inte förlora ekonomiskt på eventuella förändringar. Vi kommer att föra en dialog med såväl idrottsrörelsen som andra delar av den ideella sektorn, säger Anders Borg.

Men samtidigt vill vi passa på att uppmana kommissionen att se över det föråldrade regelverket på momsområdet som EU-länderna är skyldiga att följa. Reglerna är svårtolkade vilket flera avgöranden från EU-domstolen har visat, säger Anders Borg.

- Vi vill uppmärksamma EU på vår rika och viktiga folkrörelsetradition i Sverige och övriga Norden och uppmana EU att bidra till att allmännyttig ideell verksamhet inte får betungande skatteregler som leder till ökad skattebelastning och ökad administrativ börda, skriver de tre ministrarna.