En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 12 oktober 2021

Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa reklamskatten från och med nästa år. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Förslaget aviserades i regeringens budget för 2022.

Omkring 3 000 organisationer och företag betalar i dag reklamskatt, däribland omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar ungefär 45 miljoner kronor i reklamskatt per år.

Regeringen har tidigare sänkt reklamskatten i olika steg. Senast i budgetpropositionen för 2020, då skattesatsen sänktes och gränsen för redovisningsskyldighet höjdes.

Genom avskaffandet tillmötesgår regeringen ett tillkännagivande från riksdagen från 2002 om att reklamskatten ska avskaffas på sikt i mån av ekonomiskt utrymme.

Förslaget beräknas leda till ca 100 miljoner kronor i minskade skatteintäkter per år.

Reklamskatt är en skatt som tas ut på bland annat annonser i fysiska reklamblad, idrottskläder och affischer. Det tas inte ut någon reklamskatt för annonser och reklam på internet, i dagstidningar eller i tv och radio. Inte heller för skärmar som visar reklam utgår någon reklamskatt.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Linda Romanus
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-543 61 59
e-post till Linda Romanus