En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 06 maj 2021

Regeringen vill ge Tullverket rätt att ingripa mot misstänkt brottslighet även om myndigheten saknar befogenheter att utreda brottet. De nya befogenheterna ska kunna användas när Tullverket fattar misstanke om brott i samband med en tullkontroll. Reglerna föreslås börja gälla 1 augusti 2021 och förslaget har lämnats till riksdagen i dag.

Syftet med förslaget är bland annat att stärka arbetet mot penningtvätt, människohandel och de internationella stöldligorna.

I praktiken innebär de nya befogenheterna att en tulltjänsteman kommer ha rätt att vidta vissa inledande utredningsåtgärder om man i samband med en tullkontroll fattar misstanke om brott som myndigheten annars inte har befogenheter att utreda. Det handlar exempelvis om att hålla inledande förhör och omhänderta elektronisk utrustning. 

Ingripandet från Tullverket ska kunna ske först efter att Polismyndigheten godkänt det. Detta ska dock inte krävas om Tullverket bedömer att ett ingripande måste ske direkt för att exempelvis förhindra att en misstänkt person eller stöldgods lämnar landet. I dessa fall kommer en tulltjänsteman även kunna gripa en misstänkt person och beslagta till exempel misstänkt stöldgods.

Förslaget har lämnats i en proposition till riksdagen i dag.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström