En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag och min fru flyttade ut till UK hösten 2015, där jag sedan arbetat och varit skattskyldig. Jag kommer att på i pension under slutet av 2020 och kommer inte att flytta tillbaka och skriva oss i Sverige. Vi planerar i stället att i början på 2021 flytta ner till antinge Spanien eller Portugal, köpa bostad och skriva oss där.

Vi har behållit vår permanentbostad i Sverige sedan utflyttningen till UK hösten 2015 och denna har samtidigt varit enda anknyningen till Sverige under denna period. Om vi flyttar till  tex Portugal Jan 1, 2021 så innebär det tidsmäsigt att vi passerar utgången av 5:e året efter vårt utflyttningsår till UK (2015).

Om jag förstått det hela rätt så kan vi då ej anses ha väsentlig anknytning till Sverige, under förutsättning att vårt innehav av permanenet bostad är enda kvarvarande anknytningsfaktorn. Vi kan då betala SINK skatt eller motsvarande i det nya landet, tex Portugal, som vi väljer att flytta till i Jan 1, 2021.

Jag ringde Skatteupplysningen och frågade om råd men lämnade det samtalet totalt förvirrad. För mig är framstår denna "regel" som relativt glasklar och begära ett sk Förhandsbesked hos Skatterättsnämnden känns onödigt.

Har jag förstått det hela rätt? Rekommenderar ni att jag skall begära ett förhandsbesked för att vara helt säker?

 

 

13 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jan 30, 2020

  Hej!

  Skatteverket uppfattning är att väsentlig anknytning pga att man bara har en året runt bostad i Sverige bara medför väsentlig anknytning till och med utgången av femte året.  (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/2303.html?date=2008-04-08) Dock skriver man att om det finns andra faktorer så kan man dock ta hänsyn tas till bostaden även efter fem år.

  Vill man vara het säker så skulle jag råda er att söka förhandsbesked.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  KLAE
  jan 31, 2020

  Hej, när du skriver ".... till och med utgången av femte året" så antar jag att du menar utgången av femte året efter utflyttningsåret ?

  // KLAE

   

 1. anon
  D Andersson
  jan 31, 2020

  Hej!

  Det stämmer.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 04, 2020

  Vad du kommer finna efter 5 ar ar att SKV g;r korningar for att kola din hemvist, via Forsakringskassan, Trafikverket, CSN mm. Detta kommer du finna p[ tex sociala medier som dom ocks[ kollar. Darefter kommer du att dyka upp aven i folkbokforingen som utvandrad. Betraffande bostad i SE sa kan de alltid stalla till det, men da SKV skriver ut dig efter 5 ar torde de fa problem om de vill havda annat. Utav nyfikenhet, vad hade SKV for invandningar nar du ringde och fragade.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  KLAE
  feb 06, 2020

  Hej,

  Tack för rådet. SKV hade inga invändningar men hade väldigt svårt att bekräfta att jag förstått praxis rätt. De menade att jag får vänta och se vad utslaget blir tills jag deklarerar första gången som utfyttad och det kan vi ju inte göra! Vi måste veta vad som gäller INNAN vi flyttar ut.....

 1. anon
  matgus3
  feb 07, 2020

  Jag sympatiserar. Vad säger du Daniel. Kan de inte bara begära ett skriftligt svar från SKV innan flytt? Annars skulle jag göra det heuristiskt. Mao, flyttar du till tex Portugal, ta, det första året bara ut en mindre summa och sedan se hur SKV reagerar. Beroende på det kan du anpassa lvriga år. Notera dock att Sverige och Portugal har ändrat siitt dubbelbeskattningsavtal samt att Portugal kommer from 2023 ta 10 procents skatt på tex ITP och IPS. Men Daniel, vad, säger du?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  feb 07, 2020

  Hej!

  Nackdelen med att begära ett skriftligt svar att Skatteverket kommer att meddela att man generellt sett inte meddelar några bindande besked dvs Skatteverket kan ändra sig i efterhand. Därför är det bästa att begära ett svar från Skatterättsnämnden då dessa är bindande för Skatteverket, eventuellt kan ett besked överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen som då lämnar ett bindande svar.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 09, 2020

  Vill du definitivt veta, sa ar det som Daniel sager. Notera dock att SKV kommer, troligen i november femte aret att sriva ut dig. Vare sig du vill det eller ej. Sjalv skulle jag, sjatte aret, ha svart att se huir som skulle kunna argumentera mot sig sjala utan att bryta mot EU konventioner saval som mot avtal. Lycka till !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 09, 2020

  Notera i detta sammanhang dock tex behandlingen av Ola Rollen, Vdn for Hexagon, da SKV hade beviljat SINK i fem ar, da ola var skriven i UK, varefter de efter 5 ar drog tillbaka det och paforde skattetillagg samt ranta. Olas bostad utgjordes av ett hus som Hexagon agde, men hade i bygglovet anvant hans namn for ett hus i Salsjobaden. Vidare, Ola var VD for ett av Sveriges mest framgangsrika foretag pa A listan. Sa man skall aldrig lita pa SKV eller att de foljer logik / forutom Cheka terror. Men de flesta av oss ar inte Ola Rollen och adrar oss inte samma intresse. En sak du kan fundera pa ar aven att skanka din bostad till tex en god van med ett sidoavtal. Good luck! 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  feb 10, 2020

  Utav nyfikenhet Daniel, och mella tummen och pekfingret, vad slulle ett forhandsbesked av detta slag kosta om man gick via dig

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  feb 10, 2020

  Hej Mats!

  Kostnaden att ansöka hos Skatterättsnämnden ligger på mellan 1 000 och 20 000 kr. Skatterättsnämnden skriver själva att normalkostnaden för en privatperson är 6 000 kr.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  KLAE
  feb 10, 2020

  Hej matgus3 & Daniel,

  Tack för goda råd o kloka synpunkter. Jag ringde Skatterättsnämnden och bad om deras syn på om denna fråga är klassad som en "svår skattefråga" dvs svaret inte framgår av lagtext eller praxis. Det är nämligen endast "svåra skattefrågor" som förhandsbesked är avsett för. Jag menade att Skatteverlets ställningstagenade är väldigt tydligt (efter utgången av 5:e året efter utflyttningsåret mm) och att därför denna fråga inte borde klassas som "svår". Fick då svaret att jag borde skriva till Skatteverket för att få klarhet i frågan. Detta svar har definitivt inte gjort mig klokare. Har inte beslutat ännu hur gå vidare men lutar ändå mot att begära ett förhandsbesked eftersom detta blir bindande gentemot Skatteverket, som Daniel lyfte fram

 1. anon
  matgus3
  feb 13, 2020

  Är ditt ärende inte svårt enligt Skatterätsnämnden, och de därför inte vill ta upp frågan, så torde i logikens namn ditt ärende vara avgjort. Tar de upp det så blir det också bindande. Tror att Daniellätt kan sköta dylikt. Och mitt kundomdömme är positivt beträffande Skattepunkten. Har du stora medel i ITP, ISK, mm så kan det vara värt försäkringspremien. Good luck! Och låt oss gärna på detta forum få veta hur det går.

  <p>Mats</p>