En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 27 november 2019

Finansdepartementet remitterar en promemoria med förslag om att fördubbla taket för uppskov vid bostadsförsäljningar till 3 miljoner kronor. Förslaget aviserades i höstbudgeten, som är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Det nuvarande taket för uppskov vid försäljning av bostäder är 1,45 miljoner kronor. Det taket är tillfälligt slopat till och med den 30 juni nästa år. När slopandet löper ut vill regeringen höja taket till 3 miljoner kronor permanent.

Syftet med förslaget är att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och för att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt.

Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020. Det föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla försäljningar som sker efter den 30 juni 2020.

Förslaget innebär att skatter som skulle betalas in i dag kommer att betalas vid en senare tidpunkt. Det medför att statens finansiella sparande blir lägre på kort sikt.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin