En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 


Hypotetiskt fall:
Person A äger en bostadsrätt till 50% och hens sambo äger 50%, båda står på bolånet. Person A har ränteinkomster på 2,000kr och ränteutgifter på 35,000kr på bolånet (betalar alla räntor på bolånet). 
Det finns möjlighet att ändra vem räntan ska skatteföras på (t ex kan 100% av räntekostnaden sättas på Person A, eller på sambon). Person A har en inkomst på 100,000kr och sambon på 300,000kr. För att betala minst skatt, ska räntan sättas på sambon som har en högre inkomst, eller kommer skattereduktionen bli lika mycket, oaktat vem som deklarerar för ränteutgifterna? (anta att det inte finns andra olikheter i deklarationen).


Hypotetiskt fall 2:
Om man har inkomster från annat EU-land från 2011 eller 2013 men glömt att deklarera i respektive deklarationer, går de fortfarande i 2019 års deklaration att ta upp och "rätta till"?

11 Kommentarer
 1. anon
  Amerikansktbolag
  mar 18, 2019

  Samt: om man sålt aktier under 2018 med t ex 40,000kr i reavinst - kan man då kvitta den vinsten 1:1 mot kapitalunderskottet?

 1. anon
  D Andersson
  mar 18, 2019

  Hej!

  Skattereduktionen i kapital är densamma oavsett vilken inkomst man har, dock är det inte säkert att man alltid kan nyttja skattereduktionen om man har en väldigt låg inkomst.

  I ditt fall så skulle överskott/underskott av kapital bli:

  Ränteinkomst                              +2 000

  Ränteutgift                                   -35 000

  Kapitalvinst                                   +40 000

  Överskott                                      7 000

  I detta fall blir skatten 7 000 * 30 % = 2 100 kr. Kapitalskatten är 30 procent oavsett övriga inkomster. Hade man inte haft kapitalvinsten så hade de blivit ett underskott på 33 000 kr och skattereduktionen 33 000 * 30 % = 9 900 kr oavsett övriga inkomster.

  När det gäller inkomsterna 2011 och 2013 så går det att ta upp inkomsterna 2013 men inte 2011. Om inkomsterna är väldigt höga så det kan bli aktuellt med skattebrott, då kan även man även ta hänsyn till inkomsterna 2011. Därför kan det ibland vara bra att även meddela inkomsterna 2011.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Amerikansktbolag
  mar 18, 2019

  Tack! Om det rör sig om 100,000 kr för respektive år - är det sett som "höga"? Finns det någon vägledning där?

 1. anon
  matgus3
  mar 18, 2019

  10 prisbasbelopp vilket du lär underskrida

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  mar 18, 2019

  Hej igen!

  Enklast är att du gör en skatteberäkning på Skatteverkets hemsida så kan du se om du kan nyttja hela skattereduktionen. Om tex skattereduktionen är 20 000 kr och din skatt före skattereduktion är 15 000 kr så kan du inte nyttja hela skattereduktionen och då bör man kanske fördela om räntor. Dock går det inte specifikt att svara om en inkomst om 100 000 kr räcker men den torde räcka för full skattereduktion.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Amerikansktbolag
  mar 18, 2019

  Tack! Ursäkta missförståndet, jag menade om 100,000kr som inkomst 2011 eller 2013 räknas som "högt" med avseende på vad du skrev om skattebrott.

 1. anon
  matgus3
  mar 18, 2019

  Om den sk undandragna skatten överstiger 10 basbelopp eller ca 440 tusen så anmäler de i allmänhet till EBM - som i självrättningssammanhang brukar lägga ner det.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 19, 2019

  Om du tror den eventuella rättelsen är lite bökig, låt Daniel sköta det. Dom kan dylikt här. Det vet jag av erfarenhet.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  Amerikansktbolag
  mar 19, 2019

  Tack! Kan du utveckla vad EBM är och vad du menar med att de brukar lägga ner det - pga resursbrist?

 1. anon
  matgus3
  mar 20, 2019

  EBM är ekobrottsmyndigheten. DE lägger ner självrättelser då de inte anser att i dylika fall uppsåt finns. För mera detaljerad förklaring kan du tala med dom direkt alternativt tex Daniel eller Kaj på Skattepunkten

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  mar 20, 2019

  Och det har inte med resursbrist at göra. Snarare med SKVs terrorimaner, vilket inte EBM följer i rättelsesammanhang

  <p>Mats</p>