En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringens förslag om att förstärka de så kallade CFC-reglerna lämnas nu till Lagrådet för granskning. Reglerna gäller när ett utländskt, lågbeskattat bolag ägs från Sverige och innebär att den svenska ägaren ska beskattas löpande för bolagets inkomster.

CFC-reglerna innebär att svenska delägare i utländska bolag i vissa fall beskattas löpande för bolagets inkomst. Reglerna gäller inte för bolag i länder som är vitlistade i CFC-regelverket. Den stora förändringen är att färre länder nu omfattas av den vita listan. Denna förändring görs efter en genomgång av skatteregler i de olika länderna.

- Nu går vi ett steg längre i vårt arbete med att motverka skatteundandraganden. Med detta förslag kan till exempel den som har ett bolag på Malta beskattas löpande i Sverige, om Malta-bolaget är lågbeskattat och inte är en så kallad verklig etablering, säger finansminister Magdalena Andersson.

På grund av EU-rätten finns en undantagsregel från CFC-beskattning för delägare i bolag i EU och EES. Undantaget gäller om delägaren kan visa att bolaget, i den stat där det hör hemma, utgör en verklig etablering som bedriver affärsmässigt motiverad verksamhet. Vad som är en verklig etablering avgörs efter prövning av det enskilda fallet och i slutändan av EU-domstolen.

Lagrådsremissen innehåller även andra ändringar i CFC-reglerna som ska säkerställa att de svenska reglerna lever upp till EU:s direktiv mot skatteundandragande.

Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari 2019.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Genvägar
Lagrådsremiss: Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Publicerad 07 juni 2018