En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

1. Jag och mitt syskon äger en fastighet (A) som vi tidigare fått som gåva och vi äger 50% var. Tanken är att mitt syskon ska ge sin del som gåva till mig.

2. Genom en lantmäteriförrättning av typen klyvning så kommer annan fastighet (B) som vi äger gemensamt att ombildas till två nya fastigheter varav jag blir ägare till den ena (B1) och mitt syskon blir ägare till den andra (B2).

3. Fastigheten B2 ska säljas av mitt syskon till en extern köpare.

4. Enligt överenskommelse så är B2 värd mer än A+B1 och jag ska kompenseras med hälften av mellanskillnaden i värden. Tanken är att det ska ske genom en gåva.

5. Vår tanke gällande skatt är att mitt syskon betalar reavinstskatt för försäljningen av B2 och att gåvan till mig enl 4 justeras för reavinstskatt, dvs 22%.

Funkar detta upplägg eller kan vi göra på annat sätt för att nå önskat resultat, t ex genom att i stället lägga in en ersättning motsvarande 4, till mig redan i klyvningsöverenskommelsen och att jag då betalar reavinst för ersättningen i det läget? Då borde ju skatten för mitt syskon bli motsvarande lägre eftersom ersättningen höjer ingångsvärdet?