En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

1) Jag undrar om K4-blanketten och de underlag för denna som eventuellt skickas in till Skatteverket är offentliga handlingar?

2) Kan t.ex en enskild person eller personens arbetsgivare i nagot fall begära tillgang till dessa dokument?

3) Om sekretess gäller, kan Skatteverkets sekretess i nagot fall lagligen brytas och i vilka särskilda fall?

4) Har en skattehandläggare tystnadsplikt vad gäller en enskild persons deklaration och när kan denna tystnadsplikt isafall lagligen brytas?

Tack pa förhand.

/Johan

 

5 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  maj 02, 2018

  Hej Johan!

  1 Nej, K4 bilagan och underlag är inte en offentlig handling.

  2 Nej, det kan dem inte.

  3 I vissa fall kan sekretessen brytas om annan myndighet tex Försäkringskassan, Polisen etc vill ha tillgång till handlingarna

  4 Ja, en skattehandläggare har tystnadsplikt och får bara lämna ut uppgifter om annan myndighet begär det.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  JohanFo
  maj 02, 2018

  Hej Daniel,

   

  Tack för ditt svar!

  Tre följdfragor för att säkerställa att jag har förstatt rätt:

  1) Innebär alltsa skattehandläggarens tystnadsplikt att denne aldrig pa eget initiativ far lämna ut uppgifter om en enskild persons värdepappersaffärer och dess underlag?

  2) I allmänhet, hur langt sträcker sig den s.k. meddelarfriheten för en skattehandläggare vad gäller en enskild persons deklaration?

  3) I synnerhet, är meddelarfriheten inskränkt vad gäller en enskild persons värdepappersaffärer?

  Tack för hjälpen!

   

 1. anon
  D Andersson
  maj 02, 2018

  Hej Johan!

  1 Den enda gång en handläggare kan lämna uppgifter på eget initiativ är om handläggaren anmäler en skatteskyldig för skattebrott. Då bör man kanske påpeka att handläggaren enligt skattebrottslagen är tvingad att anmäla skattebrott. Dessa lämnas i vanliga fall över till Ekobrottsmyndigheten.

  2,3 Meddelarfriheten omfattar inte tex underlag för att bestämma skatt, detta framgår av 27 kap Offentlighets- och sekretesslagen. Därför kan Skatteverket inte lämna ut en K4 bilaga och underlagen med stöd av meddelarfriheten.

  Dock bör det påpekas att Skatteverkets beslut är offentliga och där kan det självklart förekomma uppgifter om hur K4 bilagan är ifylld mm.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  JohanFo
  maj 02, 2018

  Hej igen Daniel,

  Tack för svar. För att följa upp ditt sista stycke. 

  Vad jag förstar är det bara slutskattebeskedet som är offentligt och där star väl endast typ av inkomst, t.ex inkomst av kapital. Inte exakt hur den inkomsten har uppstatt. Eller har jag fel?

  Tack för info.

   

 1. anon
  D Andersson
  maj 03, 2018

  Hej igen!

  Det är helt korrekt att i slutskattebeskedet framgår bara överskott/underskott av kapital, inte de enstaka posterna.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB