En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Vi har tidigare skickat ut ett nyhetsbrev till våra medlemmar som behandlade skattenyheterna från Skatteverket och Finansdepartementet under januari till mars 2017. I det nyhetsbrevet hade vi även refererat samtliga rättsfall inom skatterätt från Högsta förvaltningsdomstolen under denna period. 

Här kan ni ta del av nyhetsbrevet för januari - mars 2017

I nyhetsbrevet tas följande ämnen upp: 

- Förslag om ändrad beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

- Utredning om framtida bankskatt

- Skiktgränserna för statlig inkomstskatt ändras

- Inkomstskatten för utomlands bosatta höjs

- Utredning om ändrade regler för delägare i fåmansföretag

- Proposition om energiskatt på solel

- Sänkt moms på guidning av naturområden

- Sänkt skatt för pensionärer

- Ett s.k. bonus malus system vid beskattning av bilar

- Utredning om ändrad beräkning av bilförmån

- Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

- Höjt transporttillägg samt ändring av deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

- Utvidgat växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

 

Obs! I nyhetsbrevet redovisas också samtliga rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen under januari - mars 2017.

 

Med vänliga hälsningar

John Knutsson, marknadschef Skattepunkten AB