En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare

I syfte att bekämpa skattflykt, skattefusk och skatteundandragande, har regeringen beslutat att en särskild utredare ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för bl.a. skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.

Informationsskyldighet för skatterådgivare är ett kontrollverktyg som i dag finns i ett antal OECD- och G20-länder och som, med rätt utformning, sannolikt kan bli ett effektivt kontrollverktyg även i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018.

Aktuell utredning omnämns i regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt, som presenterades den 28 april 2016.

Kammarrättslagmannen Marie Jönsson ska vara utredare.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Linda Bolund Thornell
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 37 16  

Genvägar
Dir. 2017:38 Informationsskyldighet för skatterådgivare

Publicerad 07 april 2017 · Uppdaterad 07 april 2017