En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Hur kommer du arbeta i Sverige? Funderar du på att starta ett företag och arbeta för det företaget?

I en sådan situation kan du ställas inför en rad olika frågeställningar som kan vara knepiga. Vi på Skattepunkten hjälper dig att gå igenom dina förutsättningar, så att du kan förverkliga din idé om att driva företag. Det finns viktiga skatteplaneringsmöjligheter för dig, som är på väg in i Sverige, att nyttja. 

När du väl är igång kan det också vara så att du behöver hjälp att deklarera i Sverige. Vi på Skattepunkten är med dig hela vägen, oavsett om det gäller moms och arbetsgivaravgifter, eller inkomstdeklaration. 

How will you work in Sweden? Looking to start a business and work for the company?

In such a case you can face a variety of issues that can be tricky. To realize your idea to run a business, we at Skattepunkten will help you. There are important tax planning possibilities for you, entering into Sweden, to benefit from. 

Once you are up and running, you may also need help to declare your business in Sweden. Regardless weather it´s sales tax and payroll taxes, or the income tax return, we are with you all the way!