En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Moderniserade författningar ska effektivisera Skatteverkets och Tullverkets brottsbekämpande arbete

Regeringen har idag lämnat två lagrådsremisser till Lagrådet med förslag som ska förbättra Skatteverkets och Tullverkets brottsbekämpande arbete, Skattebrottsdatalag och Tullbrottsdatalag.

Förslagen innebär nya moderniserade författningar för behandling av personuppgifter i Skatteverkets och Tullverkets brottsbekämpande verksamheter. Det är en teknikneutral och flexibel reglering där regler som är särskilt skyddsvärda från integritetssynpunkt slås fast i lagen, däribland ändamålen för behandlingen och de begränsningar som ska gälla för behandling av vissa uppgifter.

Regeringen bedömer att de nya lagarna kommer att ge myndigheterna bättre förutsättningar att jobba effektivt mot brott och använda modern teknik samtidigt som människors integritet skyddas. Det upprätthåller bl.a. skattesystemets legitimitet och är centralt för den svenska modellen.

De nya lagarna syftar särskilt till att underlätta samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter. De är uppbyggda på samma sätt som bl.a. polis­datalagen och föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Leena Mildenberger
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 56 84  
e-post till Leena Mildenberger, via registrator

Genvägar
Lagrådsremiss: Skattebrottsdatalag
Lagrådsremiss: Tullbrottsdatalag

Publicerad 09 december 2016 · Uppdaterad 09 december 2016