En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen föreslår nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning

Skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för Sverige och det drar undan resurser från vår gemensamma välfärd. Regeringen arbetar kontinuerligt med åtgärder mot skatteflykt och skatteundandragande.

Regeringen lämnar över två lagrådsremisser till Lagrådet med förslag som kommer att bidra till att förhindra skattefusk och skatteundandragande.

Den första remissen innehåller förslag för att genomföra OECD:s multilaterala avtal om land-för-land-rapportering på skatteområdet samt EU-direktivet med samma syfte. Land-för-land-rapportering innebär bl.a. att stora multinationella koncerner ska redovisa vissa uppgifter avseende sin affärsverksamhet för varje stat som de finns i. Avtalet och direktivet syftar till att ge skattemyndigheterna bättre underlag för att bedöma när ytterligare utredning avseende en koncerns internprissättning kan behövas. Remissen innehåller även förslag till genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning.

I den andra lagrådsremissen föreslås ändringar i lagstiftningen för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. Sådant informationsutbyte gör det lättare för myndigheter att se till att inkomster från tillgångar på finansiella konton beskattas i rätt land. Förslaget syftar till att ytterligare anpassa lagstiftningen till den globala standarden för sådant informationsutbyte.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-216 95 65  
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Marcus Sjögren
Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Telefon 08-405 32 26  

Genvägar
Lagrådsremiss: Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Lagrådsremiss: Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

Publicerad 20 oktober 2016 · Uppdaterad 20 oktober 2016