En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag skulle gärna vilja klara upp begreppen kring den s.k. Sexmånadersregeln för arbete i utlandet.

Gäller den bara för personer utsända på arbete från Sverige, eller för var och en som faller under begreppet obegränsat skattskyldig (som faktiskt är den ordagranna lydelsen i IL om jag förstått detta rätt, men någon annan har påstått det tidigare för mig)?

Finns det någon prioritet mellan vad som tillämpas i vilken ordning när skattskyldighet utreds? Jag tänkte närmast på att, om det finns ett skatteavtal som motsäger sexmånadersregeln, åsidosätter det isåfall effekten av sexmånadersregeln, eller kan man hävda sin rätt enligt sexmånadersregeln istället då om det är gynnsammare?

 

12 Kommentarer
 1. anon
  Boris
  aug 11, 2007

  Inkomstskattelagen , 3 kap 9 § osv:

  En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln).

  Regeln gäller oavsett om det utsändning eller annat skäl till arbete i annan stat.

  Regler i skatteavtal kan aldrig upphäva sexmånadersregeln. Det finns ett fall för några år sen där en person beskattades i verksamhetslandet i strid mot skatteavtalet. Personen fick skattebefrielse i Sverige trots det.

 1. anon
  hjalle
  aug 12, 2007

  Är det av någon betydelse för tillämpningen av 6månadersregeln om man är utflyttad ur landet eller inte (isåfall obegränsat skattskyldig pga så kallad väsentlig anknytning)? Eller gäller regeln då alltså även i detta fall? 

   

 1. anon
  Boris
  aug 13, 2007

  Nej, det har ingen betydelse. Regeln gäller även i detta fall.

 1. anon
  Hans Larsson
  aug 15, 2007

  Hej Hjalle !

  Instämmer i Boris kommentarer med det tillägget att Skatteverket har begärt ändring i lagen om sexmåndersregeln ( 9 § st. 1 i inkomstskattelagen) Där står för närvarande "till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet". Skatteverket vill att det ska framgå att arbetsstaten ska beskatta med hänsyn till gällande skatteavtal och intern lagstiftning. Detta till följd av det fall Boris angett.

  En person, som är bosatt utomlands men som är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning,  faller också in under sexmåndersbestämmelserna. 

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  hjalle
  aug 15, 2007

  Finns det någon indikation på huruvida denna regeländring kan komma att antas och när tidigast isåfall?

  Innebär detta isåfall att

  1) om man är bosatt utomlands men behåller väsentlig anknytning till Sverige, så har man hittills ej skattat i Sverige, men

  2) kan med den nya regeln komma att behöva göra det plötsligt?

  (Som jag har förstått det gäller för närvarande att sexmånadersregeln, som intern lagstiftning, tillämpas i första hand, och att skatteavtal inte kan komma att åsidosätta skattefrihet enligt sexmånadersregeln)

   

 1. anon
  Boris
  aug 16, 2007

  Det är mycket svårt att sia om eller när det blir någon lagändring. Skulle lagen ändras så skulle det i ett fall som "Korea-fallet" troligen innebära att inkomsten inte längre skulle vara skattebefriad i Sverige med stöd av sexmånadersregeln, eftersom arbetslandet beskattat en inkomst som de inte får beskatta enligt skatteavtalet. Inkomsten skulle beskattas här och personen får klaga i arbetslandet för att få skatten borttagen, och skulle kunna vända sig till Skatteverket för att få stöd/hjälp  eftersom han beskattats i strid med skatteavtalet ("ömsesidig överenskommelse").

  Den situation som du beskriver skulle kunna uppkomma efter en lagändring enligt ovan, om landet man jobbar i beskattat en tjänsteinkomst i strid med skatteavtalet. Har man bott längre tid i arbetslandet bör situationen vara ganska sällsynt.

 1. anon
  anders55
  feb 27, 2008

  Hej

  Jag har noterat att sexmånadersregeln verkar ha ändrats, eller förtydligats, till att inte omfatta länder där ingen inkomstskatt tas ut, t.ex. länder i Mellanöstern. Stämmer detta? Isåfall är många som sänds ut på uppdrag från t.ex. Ericsson skattskyldiga i Sverige om dom tjänstgör 6 månader i t.ex. Saudiariabien. Tolvmånadersregeln skall dock fortfarande vara tillämplig.

  En annan fråga jag funderar på, vad händer om man är egen företagare? Är dessa regler då tillämpliga som om man vore anställd i sitt eget företag? Det står tydligt att reglerna endast gäller anställda.

  En tredje fråga, om man startar ett företag i utlandet och blir resident i det landet, samt flyttar dit permanent och arbetar, är man rapporteringsskyldig till Skatteverket i Sverige? När upphör rapporteringsskyldighet för utlandssvenskar?

  Tack för bra forum. MVH /Anders

 1. anon
  Hans Larsson
  feb 28, 2008

  Hej Anders!

  Arbetar Du mindre än ett år i ett land som inte har någon inkomstskatt, så beskattas Du fullt ut Sverige. Detta är inget nytt utan har gällt tidigare. 

  Har Du eget bolag och är utsänd av detta så gäller sexmånders- resp. ettårsregeln.

  Har Du inte kvar någon väsentlig anknytning till Sverige eller någon att skatta för så finns inga vad jag vet rapporteringssskyldigheter till Sverige.  

  i  

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  feliciastrand
  jul 03, 2008

  Hej Hans! Jag undrar om tolvmånadersregeln gäller om jag arbetar, säg, sex månader i Dubai och sedan reser i sex månader runt världen för att sedan återvända till Sverige?

   

 1. anon
  segranlul
  apr 30, 2009

  Var skriven och arbetade i Norge 10 veckor under år 2008 . Min norska privata arbetsgivare redovisade också skatt för mig i Norge. Min avsikt var att arbete mer än 6 månader i Norge, men min sjuka mor gjorde att jag återvände till Sverige.

  Jag har hela tiden haft kvar min bostadsrätt i Sverige och flyttade också tillbaka till Sverige under 2008.

  Fråga 1     Är jag skattebefriad i Sverige för inkomsten från Norge?

  Fråga 2     Skall jag deklarera och betala skatt i Norge?

  M v h

  Segranlul

 1. anon
  Hans Larsson
  maj 20, 2009

  Hej Segranlul!

  Inkomsten är skattebefriad i Sverige enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet. Det är nämligen endast Norge som har rätt att beskatta eftersom arbetsgivaren var norsk och arbetet ufördes i Norge och det är där du ska deklarera inkomsten. 

   

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se