En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nya regler för att motverka skatteflykt

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som syftar till att motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer kringgår skyldigheten att betala kupongskatt.

Lagrådremiss: Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

I lagrådsremissen föreslås att det införs bestämmelser som motverkar att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att på så sätt undkomma beskattning. Enligt förslaget ska en utdelning som ett svenskt företag tar emot från ett utländskt företag i vissa fall inte omfattas av skattefrihet om det utländska företaget får göra avdrag för utdelningen.

I lagrådsremissen föreslås dessutom att det uttryckligen regleras att skatteflyktsregeln i kupongskattelagen kan tillämpas på utdelningar från svenska företag till utländska företag och personer som inte är bosatta i Sverige som normalt sett inte ska betala kupongskatt. Genom den föreslagna ändringen görs det tydligt att det blir möjligt att i fler fall angripa förfaranden som syftar till att undkomma beskattning. I lagrådsremissen föreslås dessutom att det ska bli möjligt att ansöka om förhandsbesked om kupongskatt.

Förslagen är föranledda av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU).

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Marianne Kilnes
Departementssekreterare
Telefon 08-405 21 66

Erik Sjöstedt
Kansliråd
Telefon 08-405 38 82

Publicerad 04 september 2015 · Uppdaterad 04 september 2015