En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

~~Pressmeddelande
 6 mars 2014
 Finansdepartementet

Utredning om åtgärder mot höga partikelhalter i tätort

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur åtgärder som varaktigt kan minska de höga partikelhalterna i bl.a. Stockholm bäst kan åtgärdas.

Periodvis överskrids halterna av stora partiklar, PM10, i vissa tätorter där dubbdäcksanvändning bedöms vara den huvudsakliga källan.

Mycket har redan gjorts, men ytterligare åtgärder behövs, därför ska en utredare förutsättningslöst ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga halterna. Det kan gälla utveckling av de åtgärder som redan används eller helt nya åtgärder.

I uppdraget ingår bl.a. att utreda lämpligheten i att införa en skatt på dubbdäcksanvändning i första hand i Stockholm. Utredaren ska analysera konsekvenserna av föreslagna åtgärder, bl.a. ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Syftet är att åtgärda partikelproblematiken på det bästa sättet.

Till utredare har kammarrättsrådet Petter Classon utsetts. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2015.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Marc Gren, rättssakkunnig
Enheten för mervärdesskatt och punktskatter
08-405 31 48