En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan!

Jag läser en hel del av frågorna och de bra svar som ges här på siten. Det är en sak som jag inte blir klar över fastän frågor av samma typ ställs ibland. Jag har ett skalbolag som jag äger privat. Jag vill överlåta mina aktier till ett bolag som jag äger själv. Jag vill göra det till underpriset 1 krona. Genom att lämna in en skalbolagsdeklaration så undviker jag skalbolagsbeskattning det vet jag. Jag läser också i ett annat kapitel i skattelagstiftningen att jag inte kan underprisöverlåta aktierna i ett skalbolag därför att reglerna om underprisöverlåtelser inte gäller skalbolag. Det innebär om jag förstått saken rätt att min försäljning till mitt egna aktiebolag kommer att ha ansetts gjorts till marknadspris i stället för 1 krona? Jag kommer inte att skalbolagsbeskattas då jag lämnat in en skalbolagsdeklaration men jag kommer ändå att få skatta saftigt för en "vanlig" inkomst. Frmfäör allt som det är ett fåmansbolag som jag har. Själva faktumet att mitt bolag är ett skalbolag diskvalificerar varje form av möjlig underprisöverlåtelse. Skalbolagsdeklaration eller inte.

Stämmer mitt resonemang?

Vänligen

Josefin

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    feb 23, 2015

    ~~Du förväxlar nog med reglerna som gäller för inkomstslaget näringsverksamhet.  Som fysisk person kan du överlåta aktier (ej lageraktier) för en krona enligt reglerna om överlåtelse av tillgångar till underpris i inkomstslaget kapital (53 kapitlet inkomstskattelagen). . Skalbolagsbeskattning för fysisk person sker bara om det uppkommit en vinst. Det gör det inte om du överlåter aktierna till ditt andra aktiebolag för en krona.