En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

jag och mina två syskon äger ett aktiebolag, AB X, som i sin tur äger ett helägt dotterbolag, AB Y. Min syster är bosatt utomlands sedan 12 år tillbaka. Jag vill nu överlåta en verksamhetsgren i min enskilda firma till dotterbolaget AB Y, till underpris. Jag och mina syskon är endast verksamma i AB X och ämnar ej vara verksamma i AB Y, utan enbart agera passiva ägare. Min fråga är då om jag kommer uttagsbeskattas för denna överlåtelse. Alla nödvändiga villkor i 23 kap. IL är till synes uppfyllda, med undantag för 23 kap 18 § IL som jag har lite problem med.
 
Är min andel i AB Y, som jag äger indirekt genom moderbolaget AB X, att anse som kvalificerad? 57 kap 4 § IL verkar ju till synes bara beröra fallen att jag är verksam i antingen AB Y, vilket jag ej är, eller i ett dotterbolag till AB Y, som ej finns. Är mina andelar i dotterbolaget AB Y alltså ej kvalificerade om jag endast är verksam i moderbolaget AB X?
 
Oerhört tacksam för svar,
Olof Sjöström 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 29, 2009

  Hej Olof!

  Undrar just om Du är samma person som jag kände på Volvo på 70-talet?

  Hur som helst så kan jag inte förstå annat än att svaret på Din fråga är JA!. Det följer av 22 § i samma kapitel:

  " En andel i ett sådant överlåtande eller förvärvande företag som, direkt eller indirekt, innehas av ett annat företag, ska anses kvalificerad till den del som svarar mot förhållandet mellan kvalificerade andelar i det andra företaget och övriga andelar i det andra företaget. "

  Naturligtvis kan man ifrågasätta om aktierna som Din utomlands bosatta syster äger kan vara kvalificerade. Hon är ju förmodligen begränsat skattskyldig. Jag tror dock inte att det är något problem men kan naturligtvis inte - inom ramen för ett gratissvar - göra någon utredning om saken. I vart fall borde inte bolaget och dess ägare kunna  diskrimineras i det här sammanhanget, om hon är bosatt inom EU. 

  Det är oerhört lätt att gå vilse i reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. inkomstskattelagen. Om det är fråga om mycket pengar bör Du definitivt låta en fackman kontrollera Dina slutsatser om att underprisöverlåtelse är möjlig.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB