En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
16 januari 2015
Finansdepartementet

Utökat uppdrag för utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag

Regeringen har beslutat att ge ett utökat uppdrag till utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag.

Det är viktigt att vid utformningen av 3:12-reglerna hitta en bra balans mellan syftet att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap och fler arbetstillfällen och syftet att förhindra inkomstomvandling. Efter att reglerna infördes har de ändrats i flera avseenden vilket i vissa fall inneburit att möjligheterna till inkomstomvandling ökat. Det finns därför anledning att se över reglerna. Syftet är att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.

Utredningen ska analysera om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme samt takbeloppen för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras. Utredningen ska även analysera om skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen bör förändras. Utredningen ska lämna förslag till de förändringar av 3:12-reglerna som man finner lämpliga.

Utredningstiden förlängs till den 1 september 2016.

Kontakt
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-216 95 65

Johanna Mihaic, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 28 72