En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
27 juni 2014
Finansdepartementet

Förslag om personalliggare i byggbranschen till Lagrådet

Personalliggare och oannonserade kontrollbesök ska införas för byggbranschen. Syftet med förslaget är att minska förekomsten av svartarbete och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen. Det föreslår regeringen i en remiss som lämnas till Lagrådet idag.

Regeringen fortsätter arbetet med att bekämpa skattefusket. Flera åtgärder mot odeklarerat arbete har redan genomförts genom bl.a. jobbskatteavdraget, skattelättnader för hushållstjänster och skattereduktion för ROT-arbete. I det förslag som regeringen idag lämnar till Lagrådet föreslås att personalliggare införs inom byggbranschen.

Förslaget innebär att bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när byggverksamhet ska påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska löpande föra personaliggare över de personer som är verksamma i byggverksamheten. Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen för att kontrollera personalliggaren. Vid kontrollbesöken kommer Skatteverket kunna ta del av byggarbetsplatsens samlade personalliggare vilket bidrar till att synliggöra de olika entreprenörerna på bygget. En kontrollavgift ska tas ut om skyldigheterna inte fullgörs.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Marika Janvid Küchler, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 16 76