En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
3 april 2014
Finansdepartementet

Kommitté ser över förutsättningarna att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige

För att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovativt företagande i Sverige tillsätter regeringen en kommitté som får i uppdrag att göra en bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag.

Det krävs goda villkor för att fler företag ska kunna starta och växa i Sverige, att företagsklimatet uppmuntrar till entreprenörskap och innovationer och att det stimulerar till ett mer innovativt och kreativt näringsliv.

Mot denna bakgrund ger regeringen en kommitté i uppdrag att göra en bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Kommittén får bl.a. i uppdrag att se över:

• Skattereglerna och reglerna för socialavgifter
• Vissa civilrättsliga regler rörande företagande inklusive insolvenslagstiftningen
• Omställningsmöjligheterna i ekonomin
• Det offentliga innovationsstödet
• Samverkan och rörlighet mellan näringsliv och forskning
• Tillgången till riskkapital och annan finansiering via Almi
• De statliga insatserna för att främja företagande

Kommittén ska lämna förslag på de åtgärder som den bedömer behövs för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovativt företagande.

Professor Pontus Braunerhjelm har utsetts till ordförande för kommittén.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2016.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Johanna Mihaic, rättssakkunnig
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 28 72