En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har fått en förfrågan och nu förslag till beslu från skv. Det gäller mina deklarationer för år 2010,2011. SKV överväger att at ute ett tillägg med 40%.  Grundproblemet för mig gäller min utbildning:

Vad jag har förstått så är rättsläget gälande utbildningskostnader osäkert. Det finns ett ställningstagande från Skatteverket men inte mycket mer. Jag vet att en allmän juridisk princip, som speciellt blir aktuell vid ingripande myndighetsutövning som det är frågan om i det här fallet, är att ett oklart rättsläge ALDRIG ska tolkas till en enskilds nackdel. Ändå väljer man ett skatte tillägg på 40%, tankar kring detta? Möjlighet att lyckas överklaga?