En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 

Jag har bott i Sverige i 3 år men jag har
utländskt (EU) medborgarskap. Jag har också en lägenhet kvar i
hemlandet som jag besöker varje då och då.

 

Nu undrar jag om jag kan yrka avdrag för hemresor, och i så fall vilka lagpunkter eller tidigare beslut kan jag hänvisa till?

 

Tack på  förhand,

 Ramon

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2006

  Hej Ramon!

  Antagligen är Du anställd och har inkomst av tjänst. Då gäller reglerna om hemresor i inkomstskattelagen 12 kap. 24 §: 

  " När en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor, skall utgifter för hemresor dras av, om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka och bara för utgifter för resor mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
  Avdraget skall beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga utgifter för flygresa och utgifter för tågresa skall dock dras av.
  Om det saknas godtagbara allmänna kommunikationer, skall utgifter för resa med egen bil eller med den skattskyldiges förmånsbil dras av med det belopp som gäller för resor mellan bostaden och arbetsplatsen enligt 27 och 29 §§. Detta gäller också den som använt en förmånsbil som en närstående till honom eller hans sambo men inte han själv är skattskyldig för."

  Du har nu bott i Sverige i tre år. Möjligen skulle Du kunna begära omprövning av tidigare års taxeringar för att få avdrag retroaktivt. Möjligen skulle Du också kunna få avdrag för dubbel bosättning.

  Nu får Du inte förvänta Dig för mycket. Skatteverket brukar vara mycket ovilligt att medge avdrag för hemresor, dubbel bosättning o.d. Det skadar dock inte att försöka bara man inte lämnar felaktiga uppgifter till Skatteverket eller utelämnar väsentlig information. Jag tycker kort och gott att Du skall skriva till Skatteverket och berätta om Din situation samt begära avdrag för hemresor samt avdrag för dubbel bosättning retroaktivt. Skriv sanningsenligt att Du inte känner till reglerna i detalj och att Du förutsätter att de kommer att ställa de frågor som behövs för att bedöma om Du har rätt till avdragen. På så vis blir frågan utredd.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB