En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Hur långt bakåt i tiden kan Skatteverket gå för att leta om den skattskyldige har redovisat alla inkomster?

Är det annorlunda för privat personer respektive små företag när det gäller att leta upp ev felaktiga avdrag eller oredovisade tillgångar.

Kort och gott, När är en deklaration preskiberad. Antalet år bakåt. Är det fem år bakåt de kan leta eller är det tio år.

Mvh

Bodr

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  maj 03, 2010

  Hej bodr!

  Skatteverket får fatta ett omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel senast före utgången av året efter taxeringsåret. I år kan Skatteverket alltså ompröva en skattskyldigs taxering 2009 men inte, utom genom eftertaxering, äldre taxeringar.

  Genom eftertaxering kan Skatteverket fatta ett omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges nackdel senast före utgången av femte året efter taxeringsåret. I år kan alltså Skatteverket fattas ett sådant beslut avseende 2005 och senare års taxeringar.

  Eftertaxering får ske om den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift i sin deklaration och i mål om taxering eller har underlåtit att redovisa en inkomst. m .m.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB