En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
28 maj 2014
Finansdepartementet

Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss i dag förbättringar av fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag. Syftet är att Skatteverket ska få ett bättre underlag för närmare kontroller.

Förslaget innebär att utförarens begäran om utbetalning även ska innehålla:
• uppgifter om antalet arbetade timmar,
• debiterad ersättning för material och
• debiterad ersättning för annat än arbete och material
• samt vilken typ av arbete som har utförts.

Andra förslag är att en begäran om utbetalning endast ska kunna lämnas elektroniskt och att utbetalning endast ska kunna ske till ett konto som tillhör utföraren. Det kommer övergångsvis att finnas en möjlighet till dispens från det elektroniska uppgiftslämnandet. Dessutom föreslås att Skatteverket ska kunna ansöka om betalningssäkring för att säkerställa återbetalningar av utbetalda medel (betalningssäkring kan användas när det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig försöker smita från betalning).

- RUT- och ROT-avdragen har ökat sysselsättningen och företagandet samtidigt som de har minskat svartarbetet och bidragit till att minska acceptansen för svartarbete. Det är därför viktigt att vårda dessa reformer. De aktuella förslagen innebär att vi vässar Skatteverkets kontrollverktyg ytterligare, säger finansminister Anders Borg.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Peter Österberg
Kansliråd
08-405 48 97

Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd
08-405 48 82