En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

En firma har fått ett ekonomiskt skadestånd av en motpart för olovligt utnyttjande av upphovsrättsligt skyddat material. Detta har fakturerats motparten med moms. Detta kan ses som skälig ersättning för det material som olovligen använts och är således skattepliktigt.

Utöver detta har firman fått ett ideellt skadestånd som i samma faktura har fakturerats till motparten utan moms.

Min fråga är nu om det ideella skadeståndet är skattepliktigt?

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    feb 24, 2014

    Hej

    Ideella skadestånd är normalt sett skattefria men oavsett rubricering på fakturan kan det nog inte vara fråga om ideellt skadestånd i ditt fall. Det verkar ju handla olovligt utnyttjande av immateriell tillgång i näringsverksamhet.