En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! Jag håller på lite med autosurf. Dom här "bolagen" är i usa mestadels eller i canada. Jag sätter in ett antal $ och sedan får jag dom att växa genom att surfa reklam! på så sätt kan jag plocka ut  låt säga mellan 100 - 600$ i månaden. MEN måste jag skatta dom ähr pengarna? Vet skatteverket ens om min inkomst? Vissa av dom här bolagen har även egna bankkort där man får sin "lön" insatt. Vet skatteverket om mitt kort i såfall? Ja det jag undrar är väl om Jag kan "smita" undan eller om skatteverkat har koll?

 

Tack på förhand!

13 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 04, 2005

  Tyvärr måste Du skatta för pengarna. Du måste alltså ta upp beloppen i Din självdeklaration även om Du inte fått någon kontrolluppgift. I princip uttalar jag mig aldrig om upptäcktsrisker. Jag rekommenderar alltid mina klienter att redovisa öppet för Skatteverket. Här kan jag inte göra ett undantag. Skatteverket har under senare år jagat och upptäckt en mängd sådan kort som Du talar om. Efterräkningarna blir inte roliga.

  Om Du tar upp inkomsterna som näringsverksamhet bör Du kunna få avdrag för Dina kostnader för att förvärva och bibehålla Dina inkomster. Jag föreställer mig att Du skulle kunna få avdrag för i vart fall en del av Dina kostnader för att hålla Dig med PC, bredband o.d. Redovisa öppet i en bilaga till deklarationen hur Du räknar. Ta helst hjälp av någon bokföringskunnig person. En liten, enkel bokföring bör Du också ha.

  Om de här inkomsterna skulle bli riktigt stora, skulle Du dock kunna flytta till ett annat land med låg skattesats. Internetarbete kan ju utföras från vilket land som helst i världen.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Myrddraal
  okt 23, 2005

  Om man väljer att deklarera sin inkomst och betala skatt vilket skulle vara det mest kostnadseffektiva sättet att göra det på?

  Och vilka kravs finns för att man ska ta upp inkomsterna som näringsverksamhet?

  Om
  jag istället väljer att deklarera som privatperson hur hög kan man
  räkna med att skatten blir? Tar för givet att det är olika beroende på
  hur mycket man tjänar men det borde väl finnas vissa fasta nivåer?

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 24, 2005

  Den rekommendation jag alltid ger är att alltid deklarera alla inkomster. Det är inte roligt att bli utsatt för Skatteverkets eller kanske rent av polisens intresse. Däremot är det naturligtvis fullt tillåtet att yrka vad man vill i sin deklaration förutsatt att alla relevanta upplysningar lämnas.

  Vanligtvis torde inkomster som uppstår vid arbete på nätet vara inkomst av näringsverksamhet, om det sker yrkesmässigt. Om arbetet har hobbykaraktär beskattas det som inkomst av tjänst. I båda fallen läggs inkomsten på "toppen" av annnan förvärvsinkomst. Vidare måste egenavgifter betalas i båda fallen. Egenavgifterna, som uppgår till drygt 30 % av inkomsten, är avdragsgilla från inkomsten vid beräkning av inkomstskatt. Det gör att de inte får full effekt. Om inkomsten brutto av internetarbete är 100 och inkomstskatten 58 % på marginalen, blir effekten i stora drag följande: Bruttoinkomsten (100) minus egenavgifterna (30) blir en nettoinkomst (70). Inkomstskatten blir lika med nettoinkomsten (70) multiplicerad med skattesatsen (58 %), dvs. 41. Av bruttoinkomsten på 100 avgår alltså egenavgifter på 30 och inkomstskatt på 41. Då återstår 29. Total skatt blir alltså 71 %. Om inkomsten är så låg att bara kommunalskatt på säg 33 % betalas blir skatteeffekten i stället: 30 + (100-30)*0,33= 53,1 %. Om man redovisar verksamheten som inkomst av näringsverksamhet bör man dock kunna få avdrag för en del av sina datorkostnader m.m.

  Pokerspel på nätet har blivit mycket populärt under senare år. Pokerspel som anordnas för allmänheten utgör lotteri i lotterilagens mening (trots att det är fråga om ett "skicklighetsspel"). Vinster i pokerspel av det slaget som anordnas inom EU/EES inkomstbeskattas därmed inte. Vinster i pokerspel som anordnas utom EU/EES beskattas som inkomst av kapital.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  techklimat
  nov 17, 2005

  Kan man inte koppla "löne kontot"hos bolaget till ett offshorekonto och sedan koppla det till ett offshorebolag, som i sin tur har ett företagskort(typ visa) och sedan bara plocka ut pengar i bankomaten?

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 18, 2005

  Hej Techklimat!

  Det låter ju trevligt men är Du enligt lag skattskyldig för en inkomst så är Du! Det spelar ingen roll hur utbetalningen sker. Blir saken upptäckt kan det bli fråga om skattebrott med mycket kännbara straff.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Brothers
  nov 20, 2005

  Tjenare! Är en 17-årig student och som de flesta studenter, så har
  man lite ont om pengar och efter att ha läst detta så känns det som ett
  perfekt sätt att få lite extra slantar.

  Men till mina frågor:

  Kan man anställa någon för att göra allt pappers arbete då jag inte har en aning om hur man ska gå tillväga?

  Vart kan man anställa någon i göteborgs området ifall det går?  

   

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 21, 2005

  Hej Brothers!

  Nej, nej och åter nej! Första regeln som företagare är att man inte anställer någon om man inte är absolut tvungen! Anställningar för bara problem med sig!

  Vill Du ha hjälp går Du till en redovisningsbyrå. För cirka 400 kronor per timma hjälper de Dig med allt Du behöver när det gäller pappersarbete. Sök på redovisningsbyrå och bokföringsbyrå på t.ex. Gula sidorna! Allra först bör Du nog dock gå en "starta eget kurs" av något slag. Sök på weben!

  hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Brothers
  nov 22, 2005

  Behöver man vara företagare för att ta del av denna verksamhet?

  För om jag har förstått det rätt så kollar man på reklam som
  byts ut av en annan inom en viss tidsperiod (som på tv) och så
  fortsätter det tills företaget/sidan som erbjuder denna tjänst till dig
  anser att du har kollat nog på reklam och betalar dig.

  Så som
  jag ser det så anställer de på företaget som erbjuder tjänsten mig för
  att kolla på reklam från deras kunder. T.ex om jag kollar på TV3 och så
  visar de annonser från ICA vilket inte är en del av företaget (TV3)
  utan deras kund. Det som skiljer sig från autosurf och vanlig tv-reklam
  är att jag får betalt. Så om jag behöver starta ett eget företag för
  att kunna kolla på reklam skulle inte det bli så att det bli företag
  inom ett företag som visar företags reklam?

  borde det inte klassas som att jag arbetar som anställd åt autosurf företaget?  

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 23, 2005

  Hej Bröder!

  Eftersom jag inte känner denna verksamhet, så vill jag inte uttala mig i frågan om det skall betraktas som inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet. Det torde hur som helst vara fråga om förvärvsinkomst och skatten blir förmodligen lika hög oavsett vilket inkomststslag det gäller. Jag antar nämligen att om det betraktas som inkomst av tjänst så kommer ändå egenavgifter att tas ut.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Brothers
  dec 05, 2005

  Vilka alternativ har jag när jag ska betala skatt?

  Liksom kan jag sätta upp ett speciellt bank konto där mina löner hamnar och där skatten automatiskt drars av eller finns det andra sätt som är så enkelt som möjligt (minst jobb) om isåfall vilka då och vilka krav krävs det från mig?

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2005

  Hej Bröder!

  Nu är jag inte riktigt säker på att jag förstått vad det är Du/Ni gör. Jag utgår dock från att Du/Ni inte bara får rabatt på någon vara eller tjänst utan Du/Ni får riktiga pengar insatta på ett bank- eller kreditkortskonto.

  I vart fall om Du har eller räknar med att få flera uppdragsgivare bör Du försöka få verksamheten att karaktäriseras som inkomst av näringsverksamhet. Då får Du nämligen något större möjligheter till avdrag- t.ex. periodiserings- och expansionfonder

  Tala med Ditt lokala skattekontor och bed att få en "Skatte- och avgiftsanmälan". Där får Du fylla i vissa uppgifter och får därefter, förhoppningsvis, en F-skattsedel. Du kan dessutom fylla i en preliminär självdeklaration och närmare tala om vilka inkomster Du räknar med att få. På basis av vad Du angivit om planerade inkomster beräknar Skatteverket hur mycket skatt Du kan förväntas bli skyldig att betala. De uppmanar Dig sedan att betala ett visst belopp per månad. Märker Du under löpande år att inkomsterna  blir väsentligt mer eller mindre än beräknat bör Du fylla i en ny preliminär självdeklaration. Det ger i så fall upphov till en uppmaning från Skatteverket om att Du skall betala mer eller mindre per månad o.s.v. Om Du sköter inbetalningarna på detta sätt, kommer Du inte att få några stora "kvarskatter".

  Om Du använder Dig av periodiserings- eller expansionsfonder, måste Du dock tänka på att det kommer skattekrav såsmåningom (sex år senare för periodiseringsfonder).

  Hälsn/Clas

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  ÅfaNiffe
  nov 15, 2006

  Skatteverket har faktisk information om beskattning av inkomster från autosurf på sin sajt:

  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/06/stallningstagande200614.4.3a2a542410ab40a421c80001408.html#31.3a2a542410ab40a421c80001716

  Skatteverket klassar alltså autosurf och HYIP som lotteri. Resultatet blir en helt orimlig beskattning! Ett moment 22: man får å ena sidan inte dra av kostnaderna (dvs insatsen). Men däremot får man gärna betala full skatt på bruttointäkten, inte nettovinsten!

  Även med hög avkastning blir beskattningen helt orimlig; nettovinsten räcker inte till att betala skatten då skatt beräknas på bruttointäkten, inte på nettovinsten!! Inte ens de mest högavkastande autosurfen förmår därmed att efter beskattning gå jämnt upp. Och därmed faller hela vitsen.

  Ja, det var väl det Skatteverket strävade efter. Ännu ett exempel på det sjuka svenska skattesystemet. Det handlar inte om att ta ut korrekt skatt. Nej, det handlar om att ta ut maximal skatt, vare sig den är rimlig eller ej.

  Men det finns en möjligt utväg!

  Välj en autosurf inom EU:s gränser. En sådan autosurfsajt är 13dailypro.net.  Dess admin är tydligen registrerad i Danmark.
   

  Då kan man tillämpa EU:s prejudicerande dom i Lindman-fallet:

  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser2006/05/skrivelser20050131.4.18e1b10334ebe8bc80005291.html

  Citerar

  " " Lindmandomen"

  EG-domstolen
  har i mål C-42/02, meddelad den 13 november 2003, förklarat att artikel
  49 EG utgör hinder mot att ett medlemsland inkomstbeskattar vinster i
  utländska lotterier när man samtidigt inte inkomstbeskattar vinster på
  inhemska lotterier.

  Med anledning
  av nämnda dom är bestämmelsen om beskattning av utländska lotterier (42
  kap. 25 § IL) föremål för översyn i Finansdepartementet. I avvaktan på
  att ny lagstiftning införs har Skatteverket i skrivelse 2004-03-30,
  dnr 130 281559-04/113, uttalat att bestämmelsen inte ska äga tillämpning på vinster i lotterier som tillhandahålls inom ett EU/EES-land.

   

  Sens moral: om nu Skatteverket tvunget ska klassa autosurf och HYIP som lotteri, så bör även därmed skattebefrielsen inom EU enligt den prejudicerande Lindman-domen vara tillämpbar fullt ut. 

  Något om Lindman-fallet:

  Beskattningsregler enligt Skatteverket:
  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser2006/05/skrivelser20050131.4.18e1b10334ebe8bc80005291.html

  Artiklar (även om poker):

  ttp://www.alltomspel.info/publish/article_229.shtml

  http://www.alltompoker.info/publish/article_36.shtml

  http://www.pokertrix.se/poker/skatt/pokerskatt.html

  http://www.aftonbladet.se/vss/poker/story/0,2789,647877,00.html

  http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,497972,00.html

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2006

  Hej ÅfaNiffe!

  Imponerade utredning Du gjort!

  Eftersom de här spelen på internet (eller vad man nu skall kalla dem) varierar mellan olika sajter, bör man sätta sig in i Skatteverkets ställningstaganden mycket noga innan man drar slutsatser om hur inkomster från en viss sajt skall beskattas.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB