En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Nya dubbelbeskattningsavtal

Sverige har träffat skatteavtal med Panama, Bahrain och Belize. Förutom att skatteavtal ska eliminera internationell dubbelbeskattning ger de även möjlighet till informationsutbyte.

Avtalet med Japan ska enligt ett protokoll ändras vad gäller informationsutbyte, utdelning, ränta, royalty och skiljeförfarande i ärenden om dubbelbeskattning, m.m. För att protokollet ska bli gällande krävs Riksdagens godkännande.

Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen

När ska stöd och ersättningningar från arbetsförmedlingen belastas med utgående mervärdesskatt? Skatteverket har gett ut ett ställningstande.

Förmån av fri kost vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 2014. 

Enligt Skatteverkets föreskrifter ska helt fri kost (frukost, lunch och middag) för 2014 värderas till 210 kr, lunch eller middag till 84 kr och frukost till 42 kr.

Förmån av fri bostad vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter 2014

Enligt Skatteverkets förskrifter ska värdet 2014 av annan bostad i Sverige än semesterbostad beräknas enligt följande.

Område

Kronor/kvm och månad

Kronor/kvm och år

Stor-Stockholm

95

1138

Stor-Göteborg

88

1059

Övriga kommuner med mer 75 000 invånare

84

1004

Övriga kommuner

76

912

Bostad utanför tätort och dess närområde

68

820