En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Från och med den 1 januari 2014 måste näringsidkare som bedriver torg- och marknadshandel använda kassaregister. Till torg- och marknadshandel räknar Skatteverket också annan tillfällig handel exempelvis försäljning vid mässor, festivaler, loppmarknader och sportarrangemang. Undantag gäller för kontant försäljning av obetydlig omfattning. Obetydlig omfattning anses föreligga om kontant försäljning inte överstiger fyra prisbasbelopp inklusive moms per år (dvs. 177 600 kr 2014). Obetydlig omfattning anses också vara försäljning som sker i rena undantagsfall och är av liten omfattning i förhållande till ett företags hela omsättning. Skatteverket kan medge helt eller delvis enskilt undantag om det kan anses oskäligt att kräva kassaregister.

Den som vill fördjupa sig finner mer information här.