En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur ska jag räkna ut skatten på det här innehavet av aktier och obligationer?

Om jag under ett antal år har aktier och har i början av 2007 414 aktier som jag, inklusive courtage, betalat 54 400 kr för.

I januari säljer jag 100 aktier för sammanlagt 1 600 kr, efter avdrag för courtage. Vid nyemissionen

utnyttjade jag 214 teckningsrätter och förvärvade 214 aktier till ett pris om 814 kr, medan

resterande teckningsrätter säljs för sammanlagt 502 kr. I december säljer jag 200 aktier för

sammanlagt 1 260 kr efter avdrag för courtage. Samtidigt i december sålde jag för 32 kr/st

mina aktier i ett annat bolag som jag köpt, dels vid introduktionen då jag köpte 500 aktier för

42 500 kr, dels när aktien var noterad som lägst, då jag köpte 800 aktier för sammanlagt

18 460 kr, allt efter avdrag för courtage.

 

Obligationer: Under 2007 sålde jag två ränteobligationer. En köpt för

46 000 kr och såld för 54 000 kr och ev köpt för 18 000 kr

och såld för 26 000 kr. Jag har även sålt premieobligationer för 52 800 kr köpta för 

44 000 kr samt fått en vinst på premieobligationer med sammanlagt 3 000 kr.

Tacksam för hjälp med detta problem! Undrar om jag ska använda schablonmetoden på de första aktierna där anskaffningsvärde och courtage är okänt och genomsnittsmetoden på de andra?

Hur gör jag med teckningsrätterna vad gäller köp och försäljning?

Hur beskattas vinsten på obligationerna?

Premieobligationsvinsten är väl skattefri då den anses som lotterivinst? 

 

Mycket tacksam för hjälp och synpunkter! /M.

 

 

 

 

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 10, 2007

  Hej Mayara!

  Sådant här kan jag inte reda ut fullständigt inom ramen för vad som är rimligt för ett gratissvar. Om man inte känner anskaffningsvärdet kan det dock som Du själv säger vara praktiskt att använda schablonmetoden, som innebär att man som anskaffningsvärde använder 20 % av försäljningsvärdet. Schablonregeln finns i inkomstskattelagen 48 kap. 15 §:

  "För marknadsnoterade delägarrätter får omkostnadsbeloppet
  bestämmas till 20 procent av ersättningen vid avyttringen sedan
  utgifter i samband med denna dragits av. Detta gäller dock inte
  terminer och optioner och inte heller sådana teckningsrätter,
  fondaktierätter, inlösenrätter och säljrätter som avses i 13 §."

  För fordringsrätter i svenska kronor (obligationer) gäller genomsnittsmetoden liksom för delägarrätter.

  Genomsnittsmetoden kräver att man noga håller reda på köp och försäljningar. Den som har många affärer bör använda något dataprogram.

  Vinster i svenska lotterier eller vid vinstdragning på svenska premieobligationer är skattefria.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB