En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 

Jag är före detta medborgare i ett östeuropeiskt land inflyttat till Sverige under kommunismtiden.

P.g.a. att jag lämnade mitt hemland konfiskerade kommunistmyndigheterna min bostad. 

 

Efter kommunismens fall, så småningom har de nya myndigheterna i mitt hemland beslutat att ersätta personer i samma kategori som jag vars gods konfiskerades under kommunismtiden. Dessa konfiskeringar förklarades dessutom som olagliga. Handläggningstiderna var långa men nu ser det ut att personer i min situation kommer att få tillbaka ett belopp motsvarande aktuell marknadspris på bostaden man haft.

 

Min fråga är hur den ersättningen bör deklareras här i Sverige och om den är beskattningar. Min uppfattning är att den typen av ersättning är samma sak som att få pengar tillbaka för ett gods man ägt och olagligt beslagtogs.

Meningen är naturligtvis att jag har nytta av denna sena reparation men samtidigt inte behöva bekymra sig om skatter.

 

 

Tack!

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  okt 24, 2013

  Hej    !


  Enligt en bestämmelse i inkomstskattelagen (44 kap. 3 §) avses med avyttring av tillgångar, bl.a. fastigheter, försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. Kapitalvinsten vid avyttring av fastigheter ska beskattas i Sverige även om fastigheten inte är belägen i Sverige.


  Med försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar avses även expropriation och annan tvångsmässig avyttring.


  Den ersättning som du tycks komma att få tycks vara en ersättning för en exproprierad eller tvångsinlöst fastighet. Vinsten skulle då vara skattepliktig för dig.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB