En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Vi har fått tips
om att det kanske inte är uppenbart hur man kan ställa skattefrågor här.
Det är väldigt enkelt. Först och främst
måste du bli medlem. Det gör du genom att fylla i medlemsformuläret som du
hittar här. Sen är det bara
att gå in på forumet enligt anvisningarna här.

5 Kommentarer
 1. anon
  Nazzim
  nov 12, 2005

  Hejsan!

  Bor sedan manga ar utomlands.
  Ifjol salde jag en del fastigheter i Sverige. 
  Det grundlaggande beslutet fran Sakttemyndigheten var att pafora mig en kapitalvinst och beskatta mig under inkomst av kapital for min forsaljning.
  Vad jag vet sa beskattas 2/3 av vinsten med 30% vid fastigehetsforsaljning. 
  Hur kan det da komma sig att jag inte beskattas under denna beskattningsregel??
  Hoppas pa svar inom kort.
    

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 14, 2005

  Hej Nazzim!

  2/3 - regeln gäller endast privatbostadsfastigheter (inkomstskattelagen 45 kap. 33 §).

  Privatbostadsfastighet definieras i inkomstskattelagen 2 kap. 13 §:

  "Med privatbostadsfastighet avses, under förutsättning att småhuset är en privatbostad,
  1. småhus med mark som utgör småhusenhet,
  2. småhus på annans mark, och
  3. småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet.
  Med privatbostadsfastighet avses också tomtmark, om avsikten är att bygga en privatbostad på den. I fråga om tomtmarken gäller vad som sägs om privatbostad i 10 - 12 §§."

  För att förstå definitionen måste man även ha definitionen till privatbostad. Den återfinnes i samma kapitel 8 §:

  "Med privatbostad avses ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad. Ett småhus som är inrättat till bostad åt två familjer räknas som privatbostad om det till väsentlig del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad.
  Med privatbostad avses också en bostad som innehas av en delägare i ett privatbostadsföretag och som till övervägande del används eller är avsedd att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad. Med privatbostadsföretag likställs vid tillämpning av detta stycke en motsvarande utländsk juridisk person"

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Nazzim
  nov 15, 2005

  Hejsan!

  Vid en analys sa visade sig det i mitt fall vara sa att en deklartion hade gjorts dar tva fastighetsforsaljningar hade samdeklarerats da de hade samma lokalitet (samma by) men med den skillnaden att den ena var klassad som jordbruksfastighet(K7) och den andra som smahusfastighet(K5). Detta fick dock som resultat att Skattemyndigheten baserade sin bedomning pa jordbruksfastigheten varfor aven smahusfastigheten beskattades enligt K7.
  Detta ar naturligtvis felaktigt. 
  MVH Nazzim

 1. anon
  Nazzim
  nov 15, 2005

  Hejsan!

  Vid forsaljning av 2 fastigheter har det uppstatt ett underskott vid forsaljningen av en fastighet som deklarerats med K7 och ett overskott vid forsaljningen av en fastighet som deklarerats med K5..

  Min fraga ar huruvida man kan anvanda underskottet som uppstatt fran forsaljningen av en naringsfastighet  till att gora avdrag pa overskottet fran en forsaljning av en smahusfastighet??
  Tacksam for svar. 
  MVH Nazzim  

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 16, 2005

  Hej Nazzim!

  Det bör gå att kvitta men tänk kapitalförlust på en näringsfastighet endast är avdragsgill till 63 % (inkomstskattelagen 45 kap. 33 §).

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB