En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Klicka i följande ordning: ”forum” och därefter ”frågor om skatter” och slutligen ”skapa ett nytt foruminlägg”, så är Du på rätt plats att skriva. Om Du inte redan anmält Dig som medlem måste Du göra det innan Du går skriver in Ditt inlägg.

22 Kommentarer
 1. anon
  monka
  jul 19, 2005

  Vi skulle vilja grunda en stifyelse utan näringsverksamhet för allmännyttiga ändamål.

  Det finns ett hus som skall skänkas till denna stiftelse.Vilka skatter få man betala och varför ingen registrering men änndå Org.nr.?

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 21, 2005

  Att grunda en stiftelse kan bli komplicerat, om man inte har expertis till sin hjälp. Stiftelser regleras i stiftelselagen (1994: 1220). En stiftelse måste ha styrelse, stadgar och en förmögenhet att förvalta. Att utforma stadgarna på ett riktigt sätt är mycket viktigt, eftersom vissa bestämmelser i stadgarna, fr.a. stiftelsens ändamål, inte kan ändras utan tillstånd av Kammarkollegiet. De måste därför s. a. s. bli rätt från början.

  Vissa allmännyttiga stiftelser behöver inte betala skatt. En första förutsättning för att erhålla skattefrihet (egentligen "begränsad skattskyldighet") är att stiftelsen uppfyller det s.k. ändamålskravet i inkomstskattelagen 7 kap. 4 §:

  "Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att
  1. främja vård och uppfostran av barn,
  2. lämna bidrag för undervisning eller utbildning,
  3. bedriva hjälpverksamhet bland behövande,
  4. främja vetenskaplig forskning,
  5. främja nordiskt samarbete, eller
  6. stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet.
  Ändamålen får inte vara begränsade till vissa familjer eller bestämda personer. "

  Om man vill uppnå skattefrihet är det viktigt att stiftelsens ändamål enligt stadgarna stämmer överens med ändamålskravet.

  Det finns även en del andra krav som måste uppfyllas för att erhålla skattefrihet.

  Alla juridiska personer tilldelas ett organisationsnummer. Det får de bl. a. för att de skall kunna beskattas.

  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelser. De flesta stiftelser skall registreras hos Länsstyrelsen i det län där styrelsen har sitt säte. En rätt stor mängd uppgifter förs då in i ett offentligt register. Undantagna är bl. a. stiftelser vars tillgångar har ett värde understigande 10 prisbasbelopp.

  Om Ni har råd, anlita konsulthjälp! Vi hjälper till om Ni vill. Om Ni inte har råd med det, kontakta länsstyrelsen i det län Ni bor. I begränsad omfattning kan Ni förmodligen få hjälp av länsstyrelsens jurister.

  Ett annat tips om Ni inte har råd att anlita konsulthjälp: Bilda i stället en ideell förening! Det är mycket enklare! När det gäller ideella föreningar finns knappt någon lagstiftning. Enligt praxis krävs styrelse och stadgar för att föreningen skall bli en juridisk person. Anmäl till Skatteverket att Ni bildat en ideell förening. Någon annan registrering torde inte vara nödvändig.  Det är också något enklare för en ideell förening att erhålla skattefrihet. En nackdel med en ideell förening är naturligtvis att en sådan  har medlemmar som från tid till annan kan ändra på saker och ting på ett sätt som Ni inte tänkt Er. Den risken får Ni väga in i Ert beslut.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Mikael
  aug 14, 2005

  Om man ärver en villa, där man inte har varit skriven, kan man trotts det skjutaupp skatten vid försäljningen om man köper en bostadsrätt?

  Finns det några speciella krav på att man skall ha varit skriven på den ärvda bostaden för att det skall vara möjligt?

 1. anon
  Myscrille
  dec 05, 2005

  Hej!

  Jag e både ny i detta forum och funderar på att starta upp min firma, på  nuvarande hobbyverksamhet. Saken är den att vi sysslar med tävlingar där man tar betalt via sms, och vill starat företaget i ett land där man får ha ett sk "Lotteri". vilket land skall jag då starta i?, helst skall det vara ett land med låg skatt, eller rentav ingen skatt alls!. hur skall jag göra ? 

  Jag är tacksam för alla svar då jag behöver få lite mer skinn på näsan!

  Mvh\Christian

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2005

  Hej Myscrille!

  Många spelföretag lär vara registrerade på Cypern. Problemet är bara att om det cypriotiska företaget anses ha fast driftställe i Sverige, så får man räkna med beskattning av det fasta driftstället. Om ledningen av företaget befinner sig på Cypern och inget arbete utförs i Sverige kommer saken i ett annat läge.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  JohanS
  mar 15, 2006

  Vi (jag och några kollegor) har ett konsultbolag (AB) med verksamhet i Sverige. Vi planerar att starta upp ett bolag på Cypern, som skall bli ett moderbolag (MB) till AB. Det skall då vara möjligt att föra över den framskattade vinsten till MB och därefter låna tillbaka pengarna till ägarna fram till dess att MB likvideras. Om då MB existerat i mer än 5 år ska skattesatsen bli 25% vid likvidation. Stämmer detta? och finns det några risker med ett dylikt upplägg?

  JohanS   

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 21, 2006

  Hej Johan!

  Naturligtvis finns det risker. T.ex. får Du ta uppgiften om att skattesatsen endast  skulle bli 25 % vid en likvidation efter 5 år med en nypa salt. Det förutsätter nämligen att Du inte varit "verksam i betydande omfattning" varken i bolaget på Cypern eller dess dotterföretag (i Sverige) under de fem föregående åren.

  Du får också räkna med att även om det rör sig om okomplicerad verksamhet på Cypern så  kan det komma att kosta 50 till 100 tkr i administrationskostnader per år.

  Vidare är det enligt min mening inte särskilt klokt att låna av det egna bolaget. För eller senare måste situationen lösas genom återbetalning, utdelning eller likvidation. Samtidigt ändras lagarna hela tiden såväl i Sverige som på Cypern. De flesta av oss vill nog inte heller överlämna problemet med lånet till dödsboet. Om jag minns cypriotisk lag rätt måste man dessutom betala ränta till sitt eget bolag.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  christer-1959
  jul 11, 2006

  Taxeringår 2005,

  Bor i X-stad och jobba i Y-sta ca 16,5 mil avståndet mellan de. Har sökt bostad i Y-stad för 6 personer men det råder bostadsbrist för stor familj. Fick dra av dubbel bosättning för hela år 2005, två beslut från skattekontoret i X-stad har fattat "fick jämkning". Nu är det eftergranskning av skatteverket i Z-stad som har annan bedömning nämligen "har inte sökt bostad aktiv" och därmed har inte rätt till avdrag för dubbel bosättning????

  Det känns att bli lurad av de olika skattemyndigheter!!!

  Är det någon som kan hjälpa mig?? Vad skall jag göra??

  MVH

  Christer 

 1. anon
  Clas Ramert
  jul 20, 2006

  Hej Christer!

  Det  är svårt att ha någon uppfattning i den här frågan när jag inte har tillgång till skriftväxlingen. Skatteverket borde ha upplyst Dig i samband med jämkningen att de vid den kommande taxeringen skulle kräva att Du skulle kunna visa att Du sökt bostad aktivt.Men Du får väl försöka leda i bevis att Du sökt bostad aktivt även om det kan vara svårt. Du kanske har kontaktat någon mäklare? Eller anmält Dig hos någon fastighetsägare som intresserad av bostad?

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  myrebacka
  feb 21, 2007

  Hej

  Vi skall överta en fastighet som idag drivs som en juridisk förening, men eftersom denna variant egentligen inte finns skulle vi vilja göra om den till ett bolag av någon sort, men vilket?

  Är det någon som har en idé?

   

  Mvh Monica

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 06, 2007

  Hej Monica!

  Menar Du en bostadsrättsförening, en ekonomisk förening, en ideell förening eller vad menar Du med "juridisk förening".

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  BC
  aug 13, 2007

  Jag har en enskild firma som varit passiv i 7 år. Vi håller på att genomföra generationsskifte av mitt föräldrahem och jag kommer att kunna ta över en del av det som jordbuksfastighet. 

  Jag ringde och pratade med skattemyndigheten omk möjligheten att göra avdrag vid underskott. och fick ett svar som förbryllar mej.  Jag frågade om man kan göra undertskottsavdrag om man byter versamhet och aktiverar gen gamla firman.

  Enligt skattemyndigheten fick man göra avdrag om den enskilda firman övergick från att vara passiv till aktivverk och det var en annan verksamhet . I "Skatteregler för enskilda näringsidkare s 46 http://www.skatteverket.se/download/18.128652f311129ceee2680002533/skarp_29511.pdf
   kan man inte göra avdrag om man fått näringsverksamheten (arv, gåva, bodelning). Det borde väl gälla även jordbruk, eller? Min enskilda firma är ju min egen sedan tidigare men jordbruket är har jag ju fått. 
  Ska jag göra ett nytt försök hos skattmyndigheten med att få det utrett?

  Tacksam kommentarer.

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 14, 2007

  Hej BC!

  Förlåt att svaret dröjt. Jag har helt enkelt missat Din fråga. Jag kollade broschyren Du hänvisade till. Det Du talar om står på sidan 48. Det som står där är att en person inte kan ta över en annnan persons underskott. Det gäller både juridiska och fysiska personer. Som vanligt finns det naturligtvis undantag. Ett av dem är att et dödsbo kan ta över den avlidnes underskott. Innebörden i Ditt fall bör bli att du endast kan utnyttja underskott i den enskilda fiman - inte underskott som Dina föräldrar eventuellt redovisat. Eftersom all enskild näringsverksamhet hos en enskild näringsidkare räknas som en enda näringsverksamhet (huvudregel, inkomstskattelagen 14 kap. 12 §) bör Du dock, sedan Du tagit över gården, kunna kvitta eventuella vinster av jordbruket, som uppkommer efter Ditt övertagande, mot de gamla förlusterna.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  energiknippet
  apr 23, 2008

  Eftersom bägge bolagsformerna har perioderingsfonder så undrar jag vad som händer när man byter från enskild firma till AB. I en enskild firma arbetar både man och hustru. Firman står på henne. Bägge har periodiseringsfonder. Om dessa får flyttas till AB (med ev justering av %-satsen) så undrar jag om det gäller bägge personerna? Bägge betalar F-skatt. Hustrun har även expansionsfond.

  Margareta

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 01, 2008

  Hej Margareta!

  Periodiseringfonder och expansionsfonder kan under vissa förutsättningar flyttas från enskild näringsverksamhet till AB. Det behandlas i inkomstskattelagen 30 kap. 11 § respektive 31 kap. 20 §. Detta involverar en del redovisningsfrågor. Om Du anlitar en redovisnings- eller revisionsbyrå kan de hjälpa Dig.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Camcapital
  maj 05, 2008

  Vi vill starta en stiftelse för vår kapitalförvaltning. denna beskattas med 28%, men hur beskattas utdelning? Samma som AB? Skillnad om vi står som fysisk ell juridisk person HB/AB?Vilket är bäst?  Stiftelseformen vald för att undvika insyn.

  Mycket tacksam för svar!

   

  Mvh Martin

 1. anon
  Clas Ramert
  maj 24, 2008

  Hej Martin!

  Vad jag kan förstå är detta inte en ideell stiftelse. Detta torde vara en s.k. familjestiftelse. Utbetalningar från sådana till familjemedlemmarna beskattas som inkomst av tjänst hos dem. Stiftelsen har avdragsrätt vill jag minnas. Jag vill också minnas att det inte är några socialavgifter på sådana betalningar.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  lowtax
  jan 21, 2009

  Lite sent omsider men pá senare tid har skatteverket börjat processa mot làneupplägg, oavsett om man lànar fràn bolag pà cypern eller benelux. Dà rättsläget är oklart bör ett varningens finger hàllas upp. Det man riskerar förutom skattetillägg samt upptaxering är administrations- samt konsultkostnader för upplägget. Det hela kan alltsà bli en dyrköpt historia. 

  LowTax

 1. anon
  Pelle L
  jul 18, 2009

  Jag har ett handelsbolag tillsammans med min fru. Handelsbolaget äger en industrfastighet som vi skall sälja nu. Vinsten blir ca: 1 miljon.

  Hur mycket blir skatten?

  Jag har reparerat taket för 30 000:- för 3 år sen - kan man dra av detta?

  Finns det något annat bra sätt att betala mindre skatt på vinsten ????

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 18, 2009

  Är det privatpersoner som är delägare i HB beskattas reavinsten vid försäljningen av en näringsfastighet med 27 % skatt i inkomstslaget kapital.

  Man måste först återföra medgivna värdeminskningsavdrag under innehavstiden och gjorda värdehöjande reparationer de senaste 5 åren, vilket kommer att öka resultat i HB.

  Del av den ökningen kan skjutas på framtiden genom avsättning till en periodiseringsfond. Även expansionsmedel kan användas för att dämpa skatten å inkomstökningen.

  Från Skatteverkets broschyr Skatteregler för HB SKV 294:

  Om du avyttrar en näringsfastighet ska du som
  intäkt ta upp medgivna avdrag för värdeminskning
  av byggnad och markanläggning, skogsavdrag, substansminskningsavdrag
  och förbättrade reparationer.
  Beloppet redovisar du vid kod 629. Återförda
  skogs- och substansminskningsavdrag ska företaget
  också ta upp på blankett N8. I vissa fall när det uppkommer
  en kapitalförlust ska återläggning inte ske.
  I stället ska omkostnadsbeloppet minskas med vissa
  belopp, se blankett K7. Ytterligare information finns
  i broschyren ”Försäljning av näringsfastighet” (SKV
  313).
  Kapitalvinst vid avyttring av fastighet eller bostadsrätt
  ska, för delägare som är fysisk person, beskattas
  i inkomstslaget kapital. För delägare som är juridisk
  person sker beskattningen i näringsverksamheten.
  Den skattemässiga justeringen av de bokförda resultaten
  ska du göra på blankett N3A resp. blankett
  N3B.