En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

 

För att stimulera arbete med forskning och utveckling införs från och med 2014 en möjlighet att få nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer med sådant arbete.

Med forskning avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte ta fram ny kunskap".

Med utveckling avses i detta sammanhang: "systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra sådana."

Nedsättningen gäller inte för sådana arbetstagare för vilka det redan finns nedsättning på grund av att de är under 26 år eller över 65 år.

Beräkningen ska enligt lagtexten ske på följande sätt: "Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna på avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 % av avgiftsunderlaget för denna person."

Vidare får avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften. Det sammanlagda avdraget får inte överstiga 230 000 kr per månad för en arbetsgivare och inte heller för en koncern. Avdraget kan alltså högst uppgå till 2 760 000 kr per år.

Jag tyckte inte att regeln var helt klar så jag ställde en mejlfråga till Finansdepartementet om hur den skulle tolkas. Jag fick följande svar:

"Förslaget innebär inte att avgiftsunderlaget sänks med 10 procent.

Förslaget innebär att det vid avgiftsberäkningen ska göras avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget. Anta att avgiftsunderlaget uppgår till 100 000 kronor. Avgifterna som belöper på underlaget uppgår till 31 420 kronor. Från dessa avgifter ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget, dvs. 10 000 kronor. Avgifter att betala uppgår därmed till 21 420 kronor. Avdraget får högst uppgå till 230 000 kronor per koncern och månad.

 Annorlunda uttryckt sätts arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling ned med 10 procentenheter. Taket för nedsättningen uppgår till 230 000 kr per koncern och månad."

Jag har svårt att tänka sig att en så liten nedsättning av arbetsgivaravgifterna ska få någon större effekt på beslut om att starta forsknings- och utvecklingsprojekt. Är beslut däremot redan fattat gäller det naturligtvis att ta vara på dessa pengar.

Vill Du ha mer information kan Du läsa i budgetpropositionen, 2013/14:1 sidan 233 f. Du är också mycket välkommen att kontakta oss på Skattepunkten AB, 031 711 20 70.

2 Kommentarer
 1. anon
  Houdini
  jan 02, 2014

  Jag har ett enmans-aktiebolag som till 100% ägnar sig åt forskning och utveckling sedan ett par år tillbaka, med utländsk finansiering. Kan jag sänka min arbetsgivaravgift bara sådär, eller finns det nån regel i det finstilta som säger att man måste uppvisa ett visst antal doktorshattar eller liknande för att kvalificera?

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 17, 2014

  Hej Houdini!

  Du pekar på helt rätt sak! Det blir ytterst grannlaga för såväl näringsidkare som Skatteverket och domstolarna att dra upp gränserna. Jag fruktar att en enhetlig bedömning blir mycket svår. Det kan lätt bli ett lotteri - vissa får avdraget och andra mindre lyckligt lottade får inte. Vi på Skattepunkten hjälper naturligtvis gärna till i det enskilda fallet med att hitta goda argument för avdrag.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB