En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! hope it's ok to write in English ( please reply in Swedish ;)
I am a UK citizen but now resident in Sweden. I am thinking about buying an apartment in London as an investment and as an eventual home on my return to the UK in a few years time. The apartment is a leasehold apartment. Am i correct in thinking because of this type of ownership , then I will pay tax on the rental income ( gross rent received less mortage interest payents), but only be able to claim an allowance of 12K kr p.a. for all the expenses and bills ? ( I would estimate these to be around 60k p.a)

tack!

/Steve

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  sep 22, 2013

  Hej Steve

  Hej Steve

  Det är nog inte helt klart om en leasehold apartment enligt svensk rätt ska anses innehas med äganderätt eller nyttjanderätt.  Oavsett vilket bör du ta upp hyresinkomster och ränteutgifter får du dra av. Dessutom bör du dra av 40 000 SEK plus avgifter etc. som du betalar för lägenheten. Skatteverket har gjort ett ställningstagande som klarlägger en del, se 130 113752-05/111 på deras hemsida.

   

 1. anon
  PeterK
  sep 29, 2013

  Hej, Men hur är det med dubbelskatteavtalet där det står i Artikel 6:

  "Inkomst av fast egendom

  1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. "

  Omfattar enligt punkt 3 även hyresintäkt. 

  Och är det då inte bara i England man skattar om man skall tolka detta. För i andra regler står det att man får göra avdrag för skatt i andra landet men här bara att den får beskattas i denna andra stat.