En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I budgetpropositionen för 2011 hittade jag följande sammanfattning av skatteförändringar:

Skatten för pensionärer sänks med ytterligare
2,5 miljarder kronor utöver de 5
miljarder kronor som aviserades i 2010 års
ekonomiska vårproposition.
• En skattefrihet för alkolås i förmånsbilar
införs.
• Beskattningen av värdepapper bör förenklas
och beskattningen av investeringsfonder
reformeras.
• Schablonavdraget vid andrahandsuthyrning
av bostäder höjs från 12 000 kronor till
18 000 kronor.
• Utredningar om fastighetstaxering och nystartzoner
aviseras.
• Arbetet med effektivare skatter på klimatoch
energiområdet fortsätter.
• Utvidgad skattefrihet vid låginblandning av
biodrivmedel införs från 1 januari 2011.
• Förutsättningarna för att till kommuner
delegera rätten att föreskriva om trängselskatt
samt vissa frågor relaterade till uttaget
av skatten, utreds.
• Skattestrukturen för cigaretter reformeras av
folkhälsoskäl.
• Arbetet med hur den ideella sektorn ska
behandlas i mervärdesskattehänseende fortsätter.
• Stödet för skatteforskning fortsätter.

Min kommentar:

Att pensionärerna skulle få en rejäl sänkning var det väl ingen som blev förvånad över.

Det ser ut som om beskattningen av värdepapper skall samordnas med den beskattning vi har i kapitalförsäkringar. Det tycks dock dröja till den 1 januari 2012.

Det blir väsentligt mera förmånligt att hyra ut sin bostad i andra hand genom att schablonavdraget höjs. Att hyra ut sin bostad i andra hand eller bara hyra ut ett rum hör till de lägst beskattade inkomster man kan ha.

Skattefrågorna beträffande ideella föreningar dras i långbänk som det verkar.