En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag ska till England i december och arbeta där fram till April - alltså 4
månader. Kommer jag att vara skatteskyldig i Sverige eller England? Behöver
jag betala skatt för den korta arbetsperioden?

Tack på förhand,
MVH
Alex.

4 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej Alex!

  Sexmånaders- och ettårsreglerna är inte tillämpliga pga. den korta tiden i England. Därmed skall Du enligt svensk intern skatterätt beskattas här. Jag kan egentligen inte ge något svar angående den engelska skatten utan utredning men jag utgår från att Du kommer att beskattas även där. I så fall återstår att se om dubbelbeskattningsavtalet ger någon lindring. Jag utgår från att Ditt arbete är ett vanligt arbete i enskild tjänst, dvs. Du skall inte arbeta för någon myndighet e.d. I så fall är artikel 15 i avtalet aktuell:

  "ARTIKEL 15
  Enskild tjänst
  1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.
  2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:
  a)  mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och
  b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten, samt 
  c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten. 
   3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige."

  Innebörden av artikeln synes vara att Du skall betala skatt endast i Sverige om Du är utsänd av ett svenskt företag (utan fast driftställe i Storbritannien) och får lön från det. Om Du däremot blir anställd i ett brittiskt företag (t.ex. ett dotterbolag till ett svenskt bolag), skall Du förmodligen beskattas i båda länderna. I så fall får Du begära avräkning av brittisk skatt från svensk skatt enligt artikel 22 i dubbelbeskattningsavtalet.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  kawasaki
  okt 24, 2006

  ...du vistas utomlands mer än sex månader. Det är inget krav att JOBBET varar i minst sex månader, utan kraven är att utlandsvistelsen varar mer än sex månader och att du betalar skatt på inkomsten där. Kolla in lydelsen i 3 kap. 9 § första stycket IL.

  Med andra ord tycker jag att om du stannar i England åtminstone sex månader bör du skattebefrias här.

 1. anon
  tomme
  okt 24, 2006

  Gäller det även om man äger ett engelskt bolag och tar ut inkomsten i form av aktieutdelning (medan man bor i England)?

  Mvh
  Tomme

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 01, 2006

  Hej Tomme!

  Nej, sexmånadersregeln gäller endast inkomst av anställning.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB