En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/17283/a/210871

Pressmeddelande
7 mars 2013
Finansdepartementet

Krav på kassaregister för torg- och marknadshandeln

Den 1 januari 2010 infördes krav på kassaregister för att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre seriösa företagare och öka legitimiteten för skattesystemet. Då undantogs torg- och marknadshandeln från kravet vilket har lett till en situation där konkurrensvillkoren kan anses olika.

För en förbättrad konkurrens på lika villkor föreslår därför regeringen, i en lagrådsremiss, att det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln ska tas bort.
Med ett utökat tillämpningsområde kommer fler företag att använda kassaregister och ha samma spelregler.

I lagrådsremissen föreslås vidare att Skatteverkets möjlighet att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter gällande kassaregister ska utvidgas. Det innebär att även andra orsaker än rent tekniska kan beaktas vid bedömningen om en viss skyldighet är oskälig.

Förslaget att utvidga möjligheten för Skatteverket att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. Kravet på kassaregister för torg- och marknadshandeln föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2014.

Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Lena Gustafson, departementsråd
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 15 92

Linda Bolund Thornell, departementssekreterare
Enheten för skatteadmin, skatteavtal o tullfrågor
08-405 37 16
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Lagrådsremiss: Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (http://www.regeringen.se/sb/d/16887/a/210861)
--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg