En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Företaget jag arbetade på tidigare i år gick i konkurs med rekonstruktion som följd. Jag blev uppsagd p.g.a. arbetsbrist med 6 månaders uppsägning. Maxtaket för lönegarantin täckte ca 1.5 månader av uppsägningstiden. Företaget fick då en oprioriterad skuld till mig baserad på lönen för återstoden av uppsägningstiden. Nu är uppsägningstiden slut och den slutliga skulden till mig är avräknad med inkomst från A-kassan och lön från mitt nya jobb. Rekonstruktionen är också avslutad med lyckat resultat och jag har fått min fordran, nedskriven till 25%, utbetald till mig.

Min fråga är då om jag kan göra något form av avdrag på den förlust jag har gjort i och med nedskrivningen av skulden? Då menar jag alltså nedskrivningen till följd av konkursen och inte avräkningen från andra inkomster under uppsägningstiden. Förlusten i och med nedskrivningen är i storleksordningen 50 000:- 

Utbetalningen av skulden (som ju egentligen är en del av uppsägningslönen) har också betalts till mig som ett brutto belopp, det har alltså inte dragits någon skatt på denna. Är detta något som jag ska ombesörja själv eller kommer det att regleras per automatik när årets slutliga skatt beräknats? Då räknar jag med att alla dessa uppgifter redan finns hos skattemyndigheten.

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    nov 12, 2015

    Du får inte avdrag för förlust av din lönefordran som du ju inte heller skattar för. I inkomstslaget tjänst gäller den s.k. kontantprincipen som innebär att man skattar för erhållna inkomster och drar av betalda utgifter.
    Om skatt inte dragits på uppsägningslönen blir det reglerat via slutskattebeskedet.