En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

I ett "Föreläggande" från Skatteverket var jag nyligen uppmanad att lämna inkomstdeklaration avseende inkomståret 2005. Under de senaste inkomståren har jag varit maskinellt 0-taxerad eftersom jag inte har arbetat och haft inkomst. Jag har heller inte haft några sociala bidrag från försäkringskassan, studiestödsnämnd eller annan myndighet som förklarar hur jag försörjer mig. Jag har heller inte en maka. Följaktligen lämnade jag inkomstdeklaration var jag deklarerade en inkomst av 0 Kr.

 

Vad som sedan följde var en "Förfrågan": "Skatteverket utreder personer med låga inkomster under inkomståret 2005". En sammanställning av mina kontanta inkomster (0 Kr) (kontantberäkning) var inkluderad och de "önskar" svar på hur jag täckte mina privata levnadskostnader under 2005. "förklara hur du kunnat betala dina levnadskostnader under år 2005."Till förfrågan skickade jag f öljande:

"xxx xxx,

Som svar till förfrågan (referensnummer: xxx) vill jag påpeka att jag har uppburit försöjningsstöd från anhöriga för att täcka privata levnadskostnader under 2005.

Kontakta mig gärna om du har ytterligare frågor jag kan besvara.

Med Vänlig Hälsning,

xxx xxx"

Som svar till ovanstående svarade handläggaren på Skatteverket:

"xxx xxx

Enligt ditt svar har du fått försörjningsstöd från anhöriga under 2005.
Var vänlig styrk med intyg, vem som har bistått med detta försörjningsstöd
(personliga levnadskostnader, hyreskostnad mm).

Med vänlig hälsning
xxx xxx"

Min fråga är:
1) Vilka lagstadgade skyldigheter har jag att styrka "hur jag försörjer mig, vem (namn, adress, personnummer etc) som har bistått med detta försörjningsstöd"? Jag lämnade deklaration enligt deras föreläggande - vilka ytterligare skyldigheter har en privatperson? Och vem har bevisbördan? Har jag verkligen en skylldighet att bevisa och styrka med intyg hur jag försörjer mig? I förfrågan fanns inga referenser till skattelagar utan var en "önskan av svar".

1) Vilka lagstadgade skyldigheter har jag att styrka "hur jag försörjer mig, vem (namn, adress, personnummer etc) som har bistått med detta försörjningsstöd"? Jag lämnade deklaration enligt deras föreläggande - vilka ytterligare skyldigheter har en privatperson? Och vem har bevisbördan? Har jag verkligen en skylldighet att bevisa och styrka med intyg hur jag försörjer mig? I förfrågan fanns inga referenser till skattelagar utan var en "önskan av svar".

2) Vad är konsekvenserna om man inte styrker hur man försörjer sig? Jag undrar med tanke på att arvs- och gåvoskatten är borta sedan den 1 januari 2005. Det är fritt fram att ge gåvor till vem man vill utan att det blir någon gåvoskatt. Du kan ge en miljon till ditt barn om du vill. Det krävs inte heller att man skriver ett gåvobrev eller deklarerar gåvan till Skatteverket. Och hur gör hemmafruar? Är de tvungna att visa intyg hur de försörjer sig?

3) Hur man förhåller sig till deras ärende?

Tacksam för svar.

6 Kommentarer
 1. anon
  bjornwahlsten
  maj 29, 2007

  Jag vet ett fall där en tysk medborgare flyttade till Sverige och bodde
  ute i vildmarken långt norrut. Han levde på vad naturen kan ge och då
  ville myndigheterna kasta ut honom eftersom han inte hade tillräckligt
  mycket pengar att leva på. Om man är en svenska medborgare i samma
  situation kan man inte gärna bli utkastad.

  Jag skulle helt enkelt ta dina frågor nr 1 och 2 och skicka detta som
  svar. När jag läser sådant här är jag så glad att jag flyttade ut från
  Sverige.

 1. anon
  MariaL
  maj 30, 2007

  inte bevisa något alls! Inkomster är alltid upp till Skatteverket att bevisa, avdrag däremot är upp till den skattskyldige att visa.

 1. anon
  Boris
  maj 31, 2007

  ...att Skatteverket har bevisbördan för att du haft en inkomst.

  Något måste du ju ha levt på. Om du inte blivit försörjd av någon annan (och det har du inte visat?), och inte haft sparade pengar att leva på (som du inte heller har visat?) är det troligt att du haft en inkomst. I avsaknad av annat underlag för hur mycket den inkomsten varit görs en skönsmässig uppskattning av din inkomst.

  Den lagliga grunden för en skönstaxering finns i 4 kap 3 § Taxeringslagen.

  Konsekvensen av om du inte kan visa hur du försörjt dig är alltså att du antagligen beskattas för en inkomst som Skatteverket ser som skälig. Du får ett övervägande från Skatteverket där de skriver hur hög inkomst de anser du bör ha haft för att ha kunnat leva på en "normal" nivå 2006. 150 000 kanske?

  Hemmafruar antas nog vara försörjda av sina arbetande män.

 1. anon
  bjornwahlsten
  maj 31, 2007

  Om man blir sköntaxerad och inte betalar in den påförda skatten, får man då böter eller fängelse?

 1. anon
  Boris
  maj 31, 2007

  får du inte böter eller fängelse,

  men istället blir du restförd och hamnar hos kronofogden. Betalar du inte kan saker du äger bli utmätta och sålda för att täcka din skuld.

  Fast det visste du nog redan, eller hur? ;-)

 1. anon
  Clas Ramert
  jun 06, 2007

  Hej Lasse!

  Det här var ett intressant ärende.  Själv har jag ingen erfarenhet av något liknande ärende. Normalt är det dock Skatteverket som skall visa att det finns inkomster och den skattskyldige som skall visa rätt till avdrag. I ett sådant här fall kan det dock tänkas att Skatteverket skönstaxerar. Håll oss gärna underrättade om hur det går. Du bör inte alltför mycket lita på svensk rättssäkerhet. Vi lever i ett land som girigt söker skatteintäkter.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB