En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Det har kommit fram ett nytt lagførslag som riksdagen har beslutat om, som kommer drabba alla svenska sjøanstællda ombord på utlandsflaggade fartyg och oljeriggar, dvs IT avtalet kommer sannolikt att avvecklas. Slutgiltliga beslutet ligger på regeringen som bestæmmer nær lagen sætts i kraft. Som om utflaggningen av svenska fartyg inte vore nog så kommer detta tilltag att strypa alla jobb før svenska sjømæn som jobbar på utlænskflaggade fartyg (bortsett från norska fartyg under NOR/NIS) och som bor i Sverige.

Vet att folk har startat ett egen bemanningsføretag och hyrt ut sig sjælv som anstælld till olika rederier før att kringå detta, men med denna lag så skall arbetsgivaravgiften betalas till Sverige, æven om rederiet och fartyget i fråga opererar i fjærran land. 

Av denna anledning så går tankarna på att flytta utomlands, tænker væl mest på Spanien, Schweiz. Hur går det skatteteknisk till?

Kan man fortfarande æga en lægenhet (som ær under amortering) eller ræknas det som att banden fortfarande ær før starka till Sverige? Finns det reglerat hur många dagar per år som man får vistas i Sverige vid en ev. flytt? (Norska bosatta utomlands behøver bara betala tryggeavgiften på 8% om de vistas mindre æn ca 70 dagar/år i landet)

 

Tack på førhand/ Fartygsingenjøren

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  okt 29, 2012

  Hej!

  Det är riktigt som du säger att detta kommer att förändra era anställningsförhållande mycket negativt. Beslut har ännu inte tagits och vissa tunga remissinstanser har sagt ifrån. Det har också inlämnats en interpellation (2012/13:70) av Lars Johansson (s).

  Ifall du tänker utvandra så får du inte ha kvar någon väsentlig anknytning till Sverige som exempelvis familj eller permanentbostad. Om du inte har någon sådan blir du begränsat skattskyldig och skattar för din inkomst i ditt nya bosättningsland. Det finns inte reglerat om antal dagar du får vistas i Sverige utan det styrs mer av hur frekventa dina besök kommer att bli. 

  Hälsningar/Hans

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se