En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Mina föräldrar har ett sommarhus i Kroatien som de planerar att sälja, men innan de gör det skulle de vilja ta reda på lite detaljer. Skulle behöva information med följande frågor:

1. Stämmer det att man inte betalar någon realisationsvinst vid försäljningen av huset om man ägt huset i mer än tre år? Och stämmer det att skatten annars hade varit 35% på vinsten? Eventuella avdrag?

2. Vem är det som betalar mäklararvodet? Köpare eller säljare eller båda två tillsammans?

3. Är det som här i Sverige, d v s att inget är klart förrän man har ett fysiskt underskrivet kontrakt i handen?

4. Om köparen häver köpet; har mäklaren rätt att ta ut sin provision från eventuellt erlagd handpenning?

5. Beskattas mina föräldrar för försäljningen här i Sverige också? Hur mycket i så fall?

6. Lämnas det några uppgifter från exempelvis skattemyndigheterna alternativt kroatiska inskrivningsmyndigheten till svenska skattemyndigheten om att försäljning skett? Finns det alltså något utbyte av denna typ av information länderna emellan?

Många frågor... 

Tack för hjälpen på förhand!
Sylvia

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 21, 2011

  Hej Zack-Mika!

  1. Jag kan inte svara på vilka bestämmelser som gäller i Kroatien.

  2. Se svar på fråga 1. I Sverige betalas mäklararvodet av säljaren.

  3. Se svar på fråga 1. Sannolikt gäller även i Kroatien att endast ett skriftligt avtal är giltig vid försäljning av fast egendom. 

  4. Jag kan inte besvara frågan. varken när det gäller vad som gäller i Kroatien eller i Sverige. Frågan är inte heller någon skattefråga.

  5. Om dina föräldrar är bosatta i Sverige så kommer de att beskattas här för eventuell vinst vid försäljningen. Vinsten ska i Sverige beräknas enligt svenska regler, dvs. på samma sätt som om sommarhuset legat i Sverige. Skatten är 22 procent av vinsten. Om dina föräldrar blir beskattade i Kroatien för vinsten får de från den svenska skatten på vinsten räkna av skatten i Kroatien.

  6. Skatteavtalet mellan Sverige och Jugoslavien gäller mellan Sverige och Kroatien. Enligt det avtalet ska staterna utbyta sådana upplysningar som är nödvändig för att genomföra staternas bestämmelser beträffande skatter. Kroatien kan alltså enligt avtalet komma att lämna upplysningar om försäljningen till Sverige.  

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB