En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Pressmeddelande
13 april 2011
Finansdepartementet

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen ute på remiss

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss. Detta för att möjliggöra en samlad behandling av olika skatteförslag som kan bli aktuella att presentera i budgetpropositionen för 2012.

Sedan budgetpropositionen presenterades i höstas har arbetet fortsatt med
regeringens reformambitioner och ett antal andra skattefrågor. Finansdepartementet remitterar nu ett antal skatteförslag i en samlad promemoria.

Förslag som redan presenterats i budgetpropositionen i höstas
- förstärkt jobbskatteavdrag
- höjd nedre skiktgräns för uttag av statlig inkomstskatt
- sänkt skatt för pensionärer
- sänkt inkomstskatt för dem som bor utomlands
- förlängt sänkt förmånsvärde för vissa miljöbilar
- höjda punktskatter på alkohol och tobak

Ytterligare förslag
- förenkling av expertskatten
- utökad avdragsrätt för företags utgifter för forskning och utveckling
- förändringar av de så kallade 3:12-reglerna
- förändringar av reglerna för enskilda näringsidkare
- förlängning av vissa regler för oäkta bostadsrättsföreningar

Om dessa förslag kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2012 beror på de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga budgetarbetet med hänsyn till det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehoven.

Promemorian är på remiss till den 10 maj 2011. Därefter bereds förslagen vidare bland annat genom att en del av dem remitteras till Lagrådet. Efter det kommer regeringen att göra sina slutliga bedömningar och avvägningar i det fortsatta arbetet med höstens budgetproposition.

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Allmänna frågor:
Anders Kristoffersson
08-405 15 25

Förstärkt jobbskatteavdrag, statlig inkomstskatt, sänkt skatt för utomlands bosatta:
Marielle Halvarsson
08-405 10 79

Sänkt skatt för pensionärer:
Annika Åsbrink
08-405 26 97

Sänkt förmånsvärde
miljöbilar, förenklad expertskatt:
Petra Andersson
08-405 15 65

Höjda punktskatter
alkohol och tobak:
Lena Hiort af Ornäs
08-405 18 07

Ändrade 3:12 regler:
Kaj Håkansson
08-405 16 85

Utökad avdragsrätt företag, ändrade regler för enskilda näringsidkare:
Karl-Henrik Bucht
08-405 20 58

Oäkta bostads-
rättsföreningar:
Erik Sjöstedt
08-405 3882

 

------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012
(http://www.regeringen.se/sb/d/14249/a/166348)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Anders Borg