En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hur går man till väga för att få fram ett anskaffningsvärde på en sommarstuga som byggdes 1960 när kvitton saknas? Det var våra föräldrar som byggde upp stugan och under åren som gått har de även byggts till både bastu och gäststuga. Vi ärvde den tillsammans för 7 år sedan och har halva lagfarten var.  Nu skall min syster ta över min del ur fastigheten och vi undrar på vilket sätt vi skall gå till väga på för att det skall bli så förmånligt som möjligt för oss båda, skattemässigt sett. Går det att ge bort som gåva? Hur blir det då med skatten? Om man tänker sig att dela den genom att göra som vid en försäljning, hur får man då fram anskaffningsvärdet på en så gammal fastighet? Kan man använda taxeringsvärdet? Och isåfall hur räknar man på det? Finns det något bra sätt att göra detta på? 

 

4 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jan 23, 2009

  Hej carina.lulea!

  När man har sålt ett småhus gäller att man får avdrag för den faktiska anskaffningsutgiften för småhuset och de faktiska utgifterna för förbättringar, t.ex. installation av bastu och uppförande av en gäststuga. Endast för småhus som har förvärvats före 1952 gäller att man kan välja 1952 års taxeringsvärde som anskaffningsutgift.

  Det gäller för dig att hitta så många kvitton som möjligt på utgifterna för uppförande av stugan och för förbättringarna. Om du inte hittar alla kvitton men har annan utredning, t.ex. ritningar, byggnadstillstånd och fotografier som visar att någonting har gjorts kan du alltid i deklarationen lämna uppskattade uppgifter om utgifterna om du samtidigt upplyser om att och hur du har gjort det. Du kan alltid lämna uppskattade utgifter och du upplyser om det, även om du inte har någon utredning.

  Om dina föräldrar köpte fastigheten (tomten som stugan uppfördes på) kan du få uppgift om köpeskillingen från Lantmäteriet.

  Om du ger din andel av stugan som gåva till din syster så utlöser detta ingen skatt, eftersom gåvoskatten är avskaffad. 

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  carina.lulea
  jan 28, 2009

  Vad finns det för för- och nackdelar när hälften av en fastighet skall överlåtas till ett syskon av två, där resultatet blir att det ena syskonet blir ensammen ägare av fastigheten? Är det bättre med gåva än försäljning? Vad blir konsekvensen av gåva/försäljning för syskonet som tar över respektive konsekvensen för syskonet som ger bort sin del? Sett ur dagens beskattningsregler.

  Om gåvan ges bort mot vederlag vad händer då? Skattemässigt? Är det bättre med försäljning ifall det kommer med vederlag i gåvan? Vad utgör skillnaden mellan dessa förfaranden för respektive parter? Finns det något sätt som är bättre än det andra när man skall dela på en ärvd fastighet syskon emellan? Allt för att inte behöva skatta  så mycket, ur båda syskonens ögon sett.

  Om syskonet som blir ägare av fastigheten tänker sälja den efter några år, vad händer då när den tagits emot som gåva mot vederlag alternativt försäljning? Vad händer om de överlåter fastigheten till sina barn och dom i sin tur skall dela på fastigheten? 

  Om fastigheten har en stuga som rivs, och det skall byggas upp en ersättningsstuga för den rivna efter gåva/försäljning. Vilket nytt anskaffningsvärde får då den nya stugan som byggs? Kan man slå ihop anskaffningsvärdet på stugan som rivs + rivningskostnaderna tillsammans med kostnaderna för den nya stugan som byggs upp för att få anskaffningsvärdet på den nya stugan? Eller hur ska man tänka.

  Frågorna äro många men för att undvika framtida konflikter i detta så är vi tacksamma för all hjälp vi kan få.

  MVH Carina

   

   

 1. anon
  Ove Grip
  jan 30, 2009

  Hej Carina!

  Normalt är det nagturligtvis förmånligare att få en del av en fastighet i gåva än att behöva köpa den. När det gäller syskon kan naturligtvis andra värderingar gälla.

  Om vederlaget för en fastighet understiger fastighetens taxeringsvärde anses överlåtelsen skattemässigt i sin helhet som en gåva.

  Vid förvärv av en fastighet genom gåva inträder mottagaren i samma skattemåssiga situation som givaren. Vid förvärv genom köp blir köpeskillingen köparens anskaffningsutgift.

  Om stugan på en förvärvad fastighet rivs och ersätts med en ny stuga bör skillnaden mellan den rivna stugans anskaffningsvärde och och kostnaden för uppförandet av den nya stugan att betrakta som en förbättringsutgift.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  carina.lulea
  feb 01, 2009

  Tack Ove för svaret.

  Mvh Carina