En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag har ett S.A.R.L. bolag med säte i Luxemburg som jag äger privat till 100%. Detta bolag äger i sin tur ett svenskt AB. Denna konstruktion har jag haft sedan 2005. Jag satte upp den för att kunna låna pengar. Nu har jag amorterat tillbaka samtliga aktieägarlån och vill få hem ägandet till Sverige igen. Anledningen är att det helt enkelt är för dyrt.
Min tanke är därför att: (1) bilda ett nytt svenskt AB - NyAB (2) NyAB köper LuxAB av mig för anskaffningsvärde (12 500 euro) (3) LuxAB likvideras varvid samtliga tillgångar skiftas ut till NyAB.
I Luxemburg kommer utdelningen till NyAB inte att beskattas.
Min fråga är: hur kommer svenska skattemyndigheten att betrakta utdelningen? Finns det risk att jag (privat el bolag) åker på nån slags beskattning?

Vänligen