En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag är arbetar på NIS-flaggat offshore fartyg verksamt på brasiliansk sockel och undrar vad nedanstående i praktiken innebär. 

"Kungl. Maj:ts beslut 10 juni 1929 och 22 juni 1951 angående fritagande från beskattning av inkomster, härrörande från sjö- och luftfartstrafik."

Är detta något jag kan hävda istället för oceanfart enligt IL i min deklaration?

 

1 Kommentarer