En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Säljes snarast pga ålder och minskad motivation. Jag har under senare tid arbetat med IT-utvecklingsarbeten, programering o.dyl för en butik på nätet.Butiken är nu borttagen och internetdomänen avyttrad. Jag bedriver numera inte någon verksamhet/rörelse i bolaget.

Här kommer information om bolaget och önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta mig:

Det är ett driftfärdigt aktiebolag med F-skatt och bankgiro resp.  plusgiro anslutet till bankkonto i Nordea. Bolaget har nu inga leverantörsskulder, andra skulder,avtal eller åtaganden. Ej heller varulager, inventarier eller kundfordringar. Bolaget är nu rent efter att kvarvarande inventarier köpts ut av mig för bokfört värde.

Senaste bokslut: 2007-01-01 - 2007-12-31 och årsredovisningen är godkänd utan anmärkning av Bolagsverket

Kan överlåtas per:2008-01-01

Aktiekapital: 100 000:-

Aktieägartillskott:190 625:- per 2008-10-17 = Balanserat lån från aktieägaren till bolaget får överlåtas till den nya aktieägaren. Genom nyemision kan tillskottet om så önskas omvandlas till ett aktiekapital a´290 600:- eller i stället tas ut skattefritt av aktieägaren vid vinstgivande verksamhet.  Aktieägaren kan då bygga upp bolagets ekonomi utan att behöva ta ut lön, resp. betala A-skatt och arbetsgivaravgifter för någon del av uttag från aktieägaetillskottet. Det är nämligen så att de pengar du som ägare stoppar in i ditt bolag kan bolaget betala tillbaka till ägaren (och det behöver faktiskt inte vara samma ägare som en gång i tiden stoppade in pengarna) utan att ägaren behöver skatta för det här beloppet. Det är ju faktiskt skattade pengar som en gång stoppades in i bolaget.
Underskott: 291 182:- Avdragsgillt underskott mot framtida vinst i bolaget godkännes av skattemyndigheten upp till 200% av köpeskillingen. Utebliven bolagsskatt ger då motsvarande behållning på bolagets bankkonto.

Pris:50 000:-/bud

Svar till: allan.lindberg@telia.com